สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

อำเภอศรีราชา จัดกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติด

 

อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติด ภายใต้แนวความคิด รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชา เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนตกเป็นเหยื่อของยาเสพติด 

วันนี้ ( 26 มิถุนายน 2567) นายนพรัตน์ ศรีพรหม นายอำเภอศรีราชา จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567 ขึ้น ภายใต้แนวความคิด รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชา โดยมีตัวแทนจากภาครัฐ เอกชน เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี สถานีตำรวจทั้ง 4 แห่ง หน่วยงานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานต่าง ๆ โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยภายในงาน นายอำเภอศรีราชา ได้กล่าวปฏิญาณตน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี ประพฤติตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด รวมทั้งการแสดงของเหล่านักเรียนของโรงเรียนต่าง ๆ ตามโครงการ ทูบีนัมเบอร์วัน อีกด้วย 

เนื่องจาก ปัญหายาเสพติด ถือเป็นปัญหาของเราทุกคน ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง เพราะไม่เพียงส่งผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อบุคคลรอบข้าง ครอบครัว และชุมชนเช่นกัน อำเภอศรีราชา จึงได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในการร่วมมือกันจากทุกภาคส่วน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชน ซึ่งสถาบันครอบครัวและชุมชนถือว่ามีส่วนสำคัญ ในการทำหน้าที่ช่วยสอดส่องดูแล เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนตกเป็นเหยื่อของยาเสพติด อีกทั้งการให้โอกาสผู้เคยหลงผิดเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และมองพวกเขาด้วยความเข้าใจ เพื่อช่วยกันหาทางออก ส่งเสริมให้เข้าสู่กระบวนการบำบัดและสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขอีกครั้ง รวมถึงพี่น้องประชาชนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้  โดยหากพบเบาะแสยาเสพติด สามารถแจ้งหน่วยงานของรัฐเข้าไปดำเนินการ หรือแจ้งได้ที่สายด่วน ป.ป.ส. โทร. ๑๓๘๖


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค