สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

สมาคมสื่อมวลชนศรีราชา จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในวันนักข่าวแห่งชาติ


สมาคมสื่อมวลชนศรีราชา จังหวัดชลบุรี มอบทุนการศึกษา พร้อม จัดกิจกรรมเนื่องในวันนักข่าวแห่งชาติ
สมาคมสื่อมวลชนศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้จัดให้มีพิธีทำบุญ และถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ สำนักสงฆ์บรมพุธโธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้สื่อข่าวที่เสียชีวิต และเพื่อความเป็นสิริมงคลของสมาชิกสมาคมฯ เนื่องในวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ ประจำปี 2560 นอกจากนั้น ยังได้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาแก่ลูกหลานนักข่าว ณ ณ โรงแรมแปซิฟิค ปาร์ค ศรีราชา โดยมี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี

จุดประสงค์สำคัญเพื่อสนับสนุนให้ลูกหลานนักข่าวได้รับการศึกษาในชั้นสูงสุด ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่ที่ร่วมสนับสนุนทุนในการดำเนินกิจกรรม และทุนการศึกษา 
นายสุรวุฒิ เกิดชัย นายกสมาคมสื่อมวลชนศรีราชา จังหวัดชลบุรี เผยว่า สมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันนักข่าวอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 10 แล้ว จุดประสงค์สำคัญก็เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีให้เกิดขึ้นในกลุ่มนักข่าวในพื้นที่ และร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคม รวมทั้งสร้างจุดยืนในการนำเสนอข่าวสารที่ถูกต้อง และเที่ยงตรง ส่วนการดูแลสมาชิกในสังกัดนั้นนอกเหนือจากการจัดมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานนักข่าวขึ้นเป็นประจำทุกปีแล้ว ยังดูแลในเรื่องของสุขภาพ ของสมาชิกมีการตัดทำประกันอุบัติเหตุให้กับสมาชิก เพราะการทำงานภาคสนามเปรียบเสมือนอยู่บนเส้นด้าย จึงได้จัดทำประกันอบัติเหตุเป็นหลักประหลักแรกหากเกิดอุบัติ
ส่วนกิจกรรมเพื่อสังคมนั้นๆ ในช่วงปี 2559 ที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่น และการช่วยเหลือสังคม เช่น การจัดกิจกรรมสาวน้อยตกน้ำในงานสงกรานต์ศรีมหาราชา พร้อมกันนี้ได้ร่วมกับอำเภอศรีราชา ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือพี่น้องภาคใต้ที่ประสบปัญหาอุทกภัย โดยนำชุดยังชีพไปมอบให้ พร้อมทั้งชุดนักเรียนและอุปกรณ์การที่จำเป็นpaitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค