สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

โรงเรียนดาราสมุทรศรีราชา ร่วมมือกับสมาคมผู้ปกครอง และผู้ประกอบการรถตู้ จัดระเบียบ ให้บริการ รถโรงเรียน ยกระดับมาตรฐาน สร้างความปลอดภัยให้นักเรียน


นางนัทธี พงษ์ดนตรี เลขาธิการโรงเรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสำนักบริหารโรงเรียนดาราสมุทรศรีราชา พร้อมผู้ประกอบการรถตู้รับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนดาราสมุทร ให้สัมภาษณ์ ถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยของนักเรียน ทั้งนี้โรงเรียนดาราสมุทร ถือเป็นโรงเรียนเอกชน ขนาดใหญ่ มีนักเรียนมากกว่า 5,000 คน ตั้งแต่ระดับก่อนปฐมวัย ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนส่วนหนึ่งมากว่า 1,500 คน ใช้บริการรถตู้รับ-ส่ง ในการเดินทาง และจากที่ผ่านมาพบว่า ปัญหารถรับส่ง นักเรียน ที่นำรถไม่ได้มาตรฐานมาให้บริการ การจดทะเบียนที่ไม่ถูกต้องตามกรมขนส่ง และ วินัย ความรู้ ความสามารถ ทางวินัยจราจร ของผู้ขับขี่เอง ไม่เท่าเทียมกัน จึงทำให้มักเกิดเหตุการณ์ ต่าง ๆ ทั้งอุบัติเหตุทางรถยนต์ ร่วมถึงการปล่อยปะละเลย การให้บริการ จนเด็กเสียชีวิต ทางโรงเรียนดาราสมุทร จึงร่วมกับสมาคมผู้ปกครอง และผู้ประกอบการรถตู้ จัดตั้ง ชมรมรถรับ ส่งนักเรียน เรารักษ์ดารา ขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหา เพิ่มศักยภาพ ยกระดับการให้บริการรถรับ ส่งนักเรียน ให้เป็นมาตรฐาน ในการเดินทาง โดยคุมเข้ม การให้บริการรับส่ง ถึงหน้าบ้าน จนถึงโรงเรียน รถโรงเรียนที่ให้บริการ ต้องมีพนักงานบนรถโรงเรียนอย่างน้อย 2 คน คือ ผู้ขับขี่ และ พนักงานดูแลนักเรียน เพื่อเป็นการตรวจสอบ ว่านักเรียนทุกราย ถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อย ไม่ตกหล่นหรือติดค้างอยู่ในรถตู้ แต่อย่างใดpaitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค