สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

โรงรับจำนำของรัฐ และเอกชน พื้นที่ศรีราชา ลูกค้าเนื่องแน่น หลังผู้ปกครองนำทรัพย์สินมาจำนำ เพื่อนำเงินเป็นค่าใช้จ่ายให้กับบุตร-หลาน ในช่วงเปิดภาคเรียน


นางนงคราญ  สิมพลา  ผู้จัดการสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองศรีราชา อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี  กล่าวว่า  ในช่วงนี้มีลูกค้านำทรัพย์สินมาจำนำเป็นจำนวนมาก  เนื่องจากในช่วงเปิดเทอม จึงจำเป็นต้องใช้เงินในช่วงนี้มากขึ้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กับบุตรหลานไปเรียนหนังสือสำหรับสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองศรีราชา ได้เตรียมเงินไว้รองรับลูกค้าทั้งสิ้น  25 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าเพียงพอกับความต้องการของลูกค้า โดยในช่วงนี้มีมูลค้ามาใช้บริการวันละประมาณ 200 ราย และส่วนใหญ่ที่มาจำนำนั้นจะเป็นทองรูปพรรณ เป็นส่วนใหญ่ และรองลงมา คือ เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น ทีวี  และเครื่องมือช่าง
   
นางนงคราญ   กล่าวต่อไปว่า  สำหรับในปีนี้มีมูลค้าเข้ามาใช้บริการมากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากในปีนี้ มีการลดดอกเบี้ย ซึ่งเดิมดอกเบี้ย ถ้าเงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท  จะอยู่ที่ 50 สตางค์  และ เงินต้นเกิน 5,000 แต่ไม่ถึง 30,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ  1 บาทต่อเตือน  โดยในปีนี้มีการลดดอกเบี้ยลง คือ ถ้าเงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท เหลือเพียง 25 สตางค์ต่อเดือน  ถ้าเกิน 5,000 บาท  เสียดอกเบี้ย 75 สตางค์ต่อเดือนโดยลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการนั้น มีทุกสาขาอาชีพ เนื่องจากสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองศรีราชา เป็นบริการของรัฐบาล โดยทรัพย์สินทุกชิ้นจะมีประกันภัย ซึ่งลูกค้าไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องทรัพย์สินพร้อมชดใช้หากทรัพย์สินสูญเสียอยู่แล้ว  นอกจากนั้นยังมีการบริหารอย่างโปร่งใส เช่น การชั่งน้ำหนักทองคำ เพราะมีกฎระเบียบข้อบังคับคอยกำกับดูแลอยู่ตลอดเวลา
   
ด้านนายธนาวุฒิ  จรูญศิลป์ เจ้าหน้าที่โรงรับจำนำ ร้านทองแม่วรรณี  ในเครือสหพัฒน์   กล่าวว่า ในช่วงนี้มีลูกค้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก เนื่องจากอยู่ในช่วงเปิดภาคเรียน  จึงต้องการใช้เงินเป็นจำนวนมาก โดยทรัพย์สินส่วนใหญ่มีมาจำนำนั้น เป็นทองคำ ซึ่งเมื่อจำนำแล้วก็จะได้เงินกลับไปเลยโดยในช่วงนี้ มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการวันละประมาณ 100  กว่าคน  โดยอัตราดอกเบี้ยจะเป็นไปตามกฏหมายที่กำหนดไว้   คือ เงินต้นไม่เกิน 2,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ  2 บาท และหากเกิน 2,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 บาท