สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

เทศบาลเมืองศรีราชา จัดกิจกรรม รณรงค์แยกก่อนทิ้ง เพื่อให้ตระหนักและเล็งเห็นถึงผลกระทบ ดำเนินการป้องกัน แก้ไข ปัญหาขยะ


ที่หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา นายนริศ  ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา  ปลัดอาวุโสอำเภอศรีราชา เป็นประธาน เปิดกิจกรรมรณรงค์แยกก่อนทิ้ง โดยมี นายเทียม พัฒนพาศิริกุล รองปลัดเทศบาลเมืองศรีราชา กล่าวรายงาน พร้อมมี นายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองศรีราชา เข้าร่วม โดยจะเห็นได้ว่าปัญหาขยะไม่ใช่ปัญหาระดับชุมชน หมู่บ้าน จังหวัด หรือประเทศ แต่เป็นปัญหาระดับโลก ที่ทุกคนทุกฝ่ายต่างตระหนักและเล็งเห็นถึงผลกระทบ ซึ่งจะเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคตข้างหน้า จึงพยายามหาแนวทางตลอดจนมาตรการดำเนินการป้องกัน แก้ไขปัญหาขยะที่เกิดขึ้น ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้รับมอบนโยบายจากท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยการรณรงค์ ให้ครัวเรือนลดปริมาณขยะ ใช้หลักการ 3 ช. ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่  ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การเดินรณรงค์ แยกก่อนทิ้ง จากหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา ไปถึงสวนสุขภาพเทศบาลเมืองศรีราชา พร้อมสาธิตการแยกขยะ และร่วมปลูกจิตสำนึก ให้กับคนในชุมชน หมู่บ้าน ตระหนักถึงการคัดแยกขยะ และขับเคลื่อนให้มีการคัดแยกขยะอย่างจริงจัง เพื่อสามารถลดค่าใช้จ่ายของภาครัฐในการกำจัดขยะทำให้เงินงบประมาณเพิ่มขึ้นในการพัฒนาสังคมการศึกษา โครงการพื้นฐานและการบริการอื่นๆที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศ ซึ่งในกิจกรรมมี ประชาชนและอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน ตลอดจนคณะครูนักเรียน ตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากpaitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค