สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

อำเภอศรีราชาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในเขตพื้นที่อำเภอศรีราชา ร่วมกันทำบุญตักบาตร และถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช


ที่บริเวณหน้าหอพระ อำเภอศรีราชา ได้มีพิธีทำบุญเนื่องในวันปิยมหาราชา โดยนายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา ได้จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ หลังเสร็จพิธีทำบุญ นายอำเภอศรีราชา หน่วยงานภาครัฐ ผู้นำท้องถิ่น และเอกชน ร่วมกันตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 57 รูป ที่ด้านหน้าอำเภอศรีราชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน
จากนั้นส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และภาคประชาชน ร่วมวางพวงมาลาที่ด้านหน้าอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงเป็นกษัตริย์ที่เคารพรักของประชาชนทวยราษฎร์ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอเนกประการทั้งในการปกครองบ้านเมืองและพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่ชนทุกหมู่เหล่า รัฐบาลจึงประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี เป็นวัน “ปิยมหาราช” เพื่อให้ประชาชนได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปกครองบ้านเมือง และพสกนิกรอยู่กันอย่างมีความสุขตลอดมา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ พระพุทธเจ้าหลวง ทรงเป็นรัชกาลที่ 5 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ พระบรมราชสมภพเมื่อ วันอังคาร เดือน 10 แรม 3 ค่ำ ปีฉลู 20 กันยายน พ.ศ.2396 เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 9 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นที่ 1 ในสมเด็จพระเทพศิรินทรามาตย์ เสวยราชสมบัติ เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน 11 ขึ้น 15 ค่ำ ปีมะโรง (พ.ศ.2411) รวมสิริดำรงราชสมบัติ 42 ปี เสด็จสวรรคต เมื่อวันเสาร์ เดือน 11 แรม 4 ค่ำ ปีจอ (23 ตุลาคม พ.ศ.2453) ด้วยโรคพระวักกะ รวมพระชนมพรรษา 57 พรรษา

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค