สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ชลบุรี จัดงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี หนึ่งเดียวในไทย หนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 147


นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 147 หนึ่งเดียวในไทยหนึ่งเดียวในโลก ณ เวทีใหญ่ หน้าสนามว่าที่การอำเภอเมืองชลบุรี โดยมีนางสาวจุฑารัตน์ ปริญวชิรพัฒน์ ปลัดเทศบาลเมืองชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานกล่าวรายงาน  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป พร้อมทั้งเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาในด้านการเลี้ยงควาย การใช้สมุนไพรดูแลสุขภาพควาย และการประดิษฐ์อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับควาย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน มีรายได้เพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มอาชีพ ซึ่งในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศมาเที่ยวชม คาดว่ามีเงินสะพัดหมุนเวียนเข้าจังหวัดชลบุรี ไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท
สำหรับงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี กระทรวงวัฒนธรรม ได้ประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำพุทธศักราช 2555 ประเภทกีฬาภูมิปัญญาไทย ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี ก่อนออกพรรษา 1 วัน และในปีนี้ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม 256 โดยจัดการแข่งขันออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ รุ่นซุปเปอร์จิ๋ว รุ่นจิ๋วพิเศษ รุ่นจิ๋วเล็ก รุ่นจิ๋วใหญ่ และรุ่นใหญ่ นอกจากนี้ยังมีการประกวดควายพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ ควายประเภทสวยงาม ตลกขบขัน และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ได้แก่ ปีนเสาน้ำมัน กระกร้อลอดหวง ยิงหนังสติ๊ก ส่วนยามค่ำคืนมีการแสดงมินิคอนเสิร์ตของศิลปินราดาอีกด้วย
นายภัครธรณ์  เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า คำว่า วิ่งควายได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประจำปี พุทธศักราช 2555 ประเภทกีฬาภูมิปัญญาไทย ซึ่งมีรูปแบบเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน จนเป็นประเพณีท้องถิ่นคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดชลบุรี เห็นได้จากากรที่เกษตรกร ตกแต่งควายของตนเองให้สวยงาม ซึ่งถือเป็นการทำขวัญควาย และเกษตรกรที่อยู่ทั่วทุกสารทิศของจังหวัดชลบุรี ได้มีโอกาสมาพบประสังสรรค์และเปลี่ยนเรียนรู้ กล่าวได้ว่า งานประเพณีวิ่งควายในวันนี้ ถือเป็นวันนัดพบของเกษตรกรซึ่งได้รับคำยกย่องว่า เป็นกระดูกสันหลังของชาติ แต่เดิมในอดีต เกษตรกรนำควายบรรทุกผลผลิตทางการเกษตรมาขาย เวลากลับก็ซื้อข้าวของกลับไปทำบุญยังวัดใกล้บ้าน เมื่อมาถึงบริเวณตลาดท่าเกวียนนำวัวควายไปพักกินน้ำ เล่นน้ำที่สระน้ำใหญ่ หลังจากที่วัวควายกินน้ำและเล่นน้ำเป็นที่พอใจแล้ว จะขี่ควายกลับมายังตลาดท่าเกวียน ขณะที่เกษตรกรขี่ควายกลับก็มีการวิ่งแข่งควายของตนมายังที่ตลาดท่าเกวียน เมื่อมีผู้พบเห็นก็เกิดความสนุกสนาน ให้มีการจัดแข่งขันวิ่งควายขึ้นทุกปี
 


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค