สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ชาวบ้านซอยวัดวังหิน วอนผู้รับเหมาเร่งเวลาในการวางท่อป้องกันเหตุน้ำท่วมในเมืองศรีราชาในแต่ละช่วงให้เร็วขึ้น


จากที่ กรมโยธาธิการ และผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนศรีราชา บริเวณ ซอยวัดวังหิน ซึ่งเป็นแหล่งชุมชน ทางโครงการ จึงต้องมีความจำเป็นปิด ซอยวัดวังหิน บางส่วน ตั้งแต่ แยกไฟแดงวัดวังหิน ถึง เสาวนีย์ อพาร์ทเม้นท์ ระยะประมาณ 1,139 เมตร ระยะเวลาตั้งแต่ 17 กรกฏาคม  2560 ไปจนถึง 17 มกราคม 2561 โดยนางสาวณภัทร ทรงจันทร์ ประธานชุมชนวังหิน ได้วอนขอให้ผู้รับเหมาได้ช่วยเร่งเวลาในการทำงานวางท่อในแต่ละช่วงให้เร็วขึ้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้มีระยะสั้นลง รวมถึงนายลักษณ์เกียรติ ปานคล้าย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ตำบลสุรศักดิ์ ยังขอให้ผู้รับเหมาได้ทำการเปิดโอทีทำงานในช่วงกลางคืนเพิ่มเพื่อที่จะให้การวางท่อเสร็จเร็วขึ้นกว่าที่กำหนดไว้ ด้านนายอภิชาติ อ่ำขำ ผู้จัดการโครงการวางท่อดังกล่าว ได้กล่าวว่าทางผู้รับเหมาโครงการนั้นเข้าใจถึงความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งในส่วนของเวลาทำงานได้มีการวางแผนปรับเปลี่ยนเป็นเริ่มงาน 8.00 – 17.00 นาฬิกา ในส่วนของระยะเวลาในการทำแต่ละช่วง ช่วงละประมาณ 150 เมตร นั้นในแผนจะใช้ระยะเวลา 40 วัน ต่อช่วง ซึ่งหากไม่เกิดอุปสรรคอะไรก็จะเร่งเวลาในการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาหรือเร็วกว่านั้น ส่วนในการเปิดโอที ในช่วงกลางคืนนั้นคงต้องดูจากแผนงานอีกทีรวมทั้งผลกระทบด้านเสียงและแรงสั่นสะเทือนของบ้านเรือนบริเวณที่ก่อสร้างด้วย