สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ผู้บริหาร ทลฉ. ร่วมงาน Logizall World Conference 2024

 

วันนี้ ( 20 เม.ย.) ว่าที่ร้อยตรี รัฐกร เขียวไพศาล นักบริหาร 16 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมพิธีเปิดงานประชุมสัมมนาระดับโลก “Logizall World Conference : Thai New Year Songkran Phenomenon“ ประจำปี 2567 ณ โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สเปซ พัทยา 

โดยมี นายดนัยณัฏฐ์ โชคอำนวย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ดร. สุนทร ผจญ นายกสมาคมขนส่งสินค้านำเข้าและส่งออก นางสาวหนึ่งหทัย ธรรมพิทักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 นายคงศักดิ์ ชาครวิโรจน์ CEO ของบริษัท โลจิซอลล์ (ประเทศไทย) จำกัด  นายจิรันธนิน ภัทร์อุดมชีวี GM ของบริษัท โลจิซอลล์ (ประเทศไทย) จำกัด และผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ของไทย และต่างประเทศ เข้าร่วมงาน 

สำหรับงานดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดงานทางด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของโลก เพิ่มมูลค่าการนำเข้าและส่งออกของไทยและต่างประเทศ อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ประกอบ การโลจิสติกส์ของไทยและต่างประเทศ รวมถึง ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยอีกด้วยpaitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค