สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีจัดโครงการพัฒนาทักษะจิตอาสา หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ


ที่อาคารศรีราชาประชาคมอำเภอศรีราชา นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน จัดโครงการพัฒนาทักษะ จิตอาสา หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 โดยมีนายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา นางปัทมาวิวัฒน์วานิช นายกกิ่งกาชาดอำเภอศรีราชา คอยให้การต้อนรับ

นางสุภาพร เทีบนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเป็นการเพิ่มพูนศักยภาพ ของสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และสมาชิกเหล่ากาชาดในอำเภอต่างๆ ให้มีความรู้ ความสามารถ ในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ตามหลักโครงการพัฒนาทักษะจิตอาสา ซึ่งผู้สูงอายุนั้น ถือเป็นกลุ่มวัยที่มีความสำคัญของสังคม เป็นกลุ่มที่วางแผนการดำเนินชีวิต ในรูปแบบที่ต่างกัน ตามแต่ละสังคม และครอบครัว หากได้ความรัก ความเอาใจใส่ ก็จะกลายเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ กลับกันหากถูกทอดทิ้ง ก็จะกลายเป็นภาระต่อสังคมและครอบครัว หากความรู้ที่สมาชิกได้รับในโครงการจากสมาชิก 1 ท่าน กลับไปสามารถเพิ่มขีดความสามารถต่อยอด เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในการดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในชุมชนของตน ได้ต่อถึง 5 ราย ก็ถือว่าประสบความสำเร็จ สังคมผู้สูงอายุ จะมีภูมิคุ้มกัน และน่าอยู่ยิ่งขึ้นไป 

โครงการดังกล่าว ได้จัดขึ้น โดยแบ่งเป็นภาคทฤษฎี การบรรยาย แนวคิด ต่าง ๆในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ  และ ภาคปฏิบัติ ในการดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุ ร่วมกันเป็นเวลา 3 วัน


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค