สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ท่าเรือแหลมฉบัง วางมาตรการเข้มการขนส่งสินค้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์

 

ท่าเรือแหลมฉบังวางมาตรการเข้มการขนส่งสินค้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมเปิดจุดบริการประชาชน พร้อมให้โอวาทแก่พนักงาน และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจำจุดบริการประชาชน เพื่อป้องกัน และลดอุบัติเหตุการเดินทางช่วงเทศกาล 

ว่าที่ร้อยตรี รัฐกร เขียวไพศาล นักบริหาร 16 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดจุดบริการประชาชน เพื่อการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ณ ประตูตรวจสอบ 2 ท่าเรือแหลมฉบัง โดยจุดบริการประชาชนของท่าเรือแหลมฉบัง จะเปิดตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน 2567

โดยมี นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เรือเอก จิรวัฒน์ โอจารุทิพย์ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางศิริพร ชลวานิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป จ่าโท พรชัย ชูสิทธิ์ หัวหน้าแผนกสวัสดิการ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัย และพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมงาน

สำหรับการเปิดจุดบริการประชาชนครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.ปพนพัชร์ ใบยา ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรแหลมฉบัง พร้อมด้วย นายศักดิ์สิทธิ์ ยุทธประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปราม ส่วนควบคุมทางศุลกากร สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง และผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ เข้าร่วมงาน 

ว่าที่ร้อยตรี รัฐกร  เผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งเป็นวันหยุดยาว ทำให้มีผู้ใช้รถใช้ถนนจำนวนมาก และที่ผ่านมาจะมีรายงานการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเกิดขึ้นบ่อยครั้ง เพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัย และเป็นการป้องกันอุบัติเหตุ รวมทั้งเป็นการลดการจราจรติดขัดบนท้องถนนให้แก่ประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาเดิม ท่องเที่ยว และไปสถานที่ต่างๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ตามที่รัฐบาล และหน่วยงานราชการ รวมทั้งรัฐวิสาหกิจมีนโยบายเพิ่มความปลอดภัยการใช้ถนนในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ 2567 นั้น 

ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย พิจารณาแล้วจึงได้ประกาศกำหนดมาตรการการขนส่งสินค้าที่ท่าเรือแหลมฉบัง ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ 2567  ตั้งแต่วันที่ 11 เม.ย.เป็นต้นไปจนถึงสิ้นสุดเทศกาล โดยขอความร่วมมือ ดังนี้ 

1.ในการขนส่งสินค้าขาเข้าและขาออกทุกประเภททางถนน ดำเนินการดังนี้ ตรวจสอบสมรรถนะของรถ และผู้ขับขี่ และทำการขนส่งด้วยความระมัดระวังให้เกิดความปลอดภัยเป็นพิเศษ สำหรับสินค้าอันตรายขาเข้า ก่อนการขนส่งให้ตรวจสอบความพร้อมของรถขนส่ง และพนักงานขับรถขนส่งเพื่อให้การขนส่งสินค้าอันตรายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัย 

2.หากต้องการคำแนะนำให้ติดต่อกับกองการท่า สำนักปฏิบัติการ ท่าเรือแหลมฉบัง โทรศัพท์ 0-3840-9233, 0-3840-9255, 0-3840-9243, 0-3840-9292 ตั้งแต่วันที่ 11 เม.ย.67 เป็นต้นไปจนถึงสิ้นสุดเทศกาล

ทั้งนี้ ว่าที่ร้อยตรี รัฐกรฯ ได้ให้โอวาทแก่พนักงานและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจำจุดบริการประชาชน ที่เสียสละเวลาในการปฏิบัติงานช่วงวันหยุดเทศกาล และกล่าวคำอวยพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย  โดย ผู้ที่สัญจรผ่านพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง สามารถแวะพัก และใช้บริการจุดบริการประชาชนดังกล่าว ซึ่งจะมีน้ำดื่ม กาแฟ เครื่องดื่มต่างๆ และจุดจอดพักรถ ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ณ ประตูตรวจสอบ 2 อีกด้วย
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค