สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ทลฉ.ห่วงใยใส่ใจ สุขภาพชุมชนรอบท่าเรือ

 

ท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมกับ สำนักสาธารณสุข เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดตรวจภายในให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้สนใจโดยรอบท่าเรือแหลมฉบังทั้ง 39 ชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 300 คน

วันนี้ (25 มี.ค.)  ท่าเรือแหลมฉบัง  ร่วมกับ สำนักสาธารณสุข เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดตรวจภายในให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้สนใจโดยรอบท่าเรือแหลมฉบังทั้ง 39 ชุมชน  โดยมีผู้เข้าร่วม กว่า 300 คน  ณ ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง

ท่าเรือแหลมฉบัง ห่วงใยใส่ใจ สุขภาพชุมชน ได้ดำเนินการครั้งนี้ ตามมาตรการ EHIA ซึ่งกำหนดให้ ท่าเรือแหลมฉบัง ต้องจัดตรวจสุขภาพให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของท่าเรือแหลมฉบัง  โดยร่วมกับ สำนักสาธารณสุข 
เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดตรวจภายใน ให้กับผู้หญิงที่สนใจ ที่มีอายุ 15-59  ปี ได้ทำการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเองในระยะก่อนเป็นมะเร็ง และระยะเริ่มแรก (ตรวจเชื้อ HPV ใน DNA) 

โดยท่าเรือแหลมฉบัง ได้ความสำคัญในสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ของตัวเอง ดังนั้น ท่าเรือแหลมฉบัง จึงจัดโครงการดังกล่าวขึ้นมาอย่างครอบคลุมครบถ้วนและดำเนินโครงการติดต่อมาอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในครั้งนี้ ได้มีประชาชนให้ความสนใจเดินทางมาตรวจสุขภาพจำนวนมาก  ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะเมื่อตรวจพบว่าเจ็บป่วยรีบเดินทางไปรักษาตัวเอง ส่วนผู้ที่เพิ่งมาตรวจครั้งแรกต้องรอฟังผลจากแพทย์ เพื่อไปทำการรักษาต่อไป โดยหวังว่าทุกคนจะมีสุขภาพที่ดีและห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค