สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แหลมฉบัง ลงพื้นที่ ตรวจสอบพื้นที่ ที่มีการปลูกสิ่งก่อสร้างรุกล้ำชายหาด บริเวณชายหาดบ้านแหลมฉบัง ซึ่งอยู่ในพื้นที่เวนคืนท่าเรือแหลมฉบัง หลังมีการปิดป้ายประกาศห้ามบุกรุก

ผู้สื่อรายงานว่าเมื่อวันที่ 21 มี.ค. ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่กองนิติกรท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แหลมฉบัง ลงพื้นที่ที่มีการปลูกสิ่งก่อสร้างรุกล้ำชายหาด บริเวณชายหาดบ้านแหลมฉบัง ม.3 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชาจ.ชลบุรี  นำโดย นายรุจพงษ์ พรหมประยูร นิติกร 6 ฝ่ายบริหารสัญญาและจัดการทรัพย์สินกองนิติการ และจัดการทรัพย์สินท่าเรือแหลมฉบัง นายณัฐพล แสงศิริ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกกฎหมายกองนิติกรและจัดการทรัพย์สินท่าเรือแหลมฉบัง นายปิโย คงหิรัญ หัวหน้าฝ่ายบริหารสัญญาและจัดการทรัพย์สิน นายวิรัช กองทรัพย์ กรรมการสหภาพแรงงาน รัฐวิสาหกิจการท่าเรือแห่งประเทศไทย และ จ่าโทพรชัย ชูสิทธิ์ หัวหน้าแผนกสวัสดิการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัยกองบริหารงานท่าเรือแหลมฉบัง
เพื่อทำการตรวจสอบและนำหมายของท่าเรือแหลมฉบัง มาปิดประกาศบริเวณสิ่งปลูกสร้าง หลังพบว่ากำลังมีการดำเนินการก่อสร้างบ้าน จำนวน 3 หลัง  ประกอบด้วย  อาคารชั้นเดียวจำนวน  2  หลังและ อาคาร 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง  ซึ่งปลูกติดทะเล ฝั่งตรงข้าม บริษัท ยูนิไทยชิปยาร์ดฯ  และอยู่ในพื้นที่เวนคืนของท่าเรือแหลมฉบัง  
โดยก่อนหน้านี้ ท่าเรือแหลมฉบัง ได้นำป้ายประกาศมาติดไว้ ในพื้นที่ ที่มีการบุกรุกและกำลังก่อสร้างทั้งฝั่งบกและทะเล  ให้ทำการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างออกไปภายใน 15 วัน  นับแต่วันประกาศ  หากพ้นกำหนด ทางท่าเรือจะทำการรื้อถอนออกจากพื้นที่เอง  และดำเนินคดีทางอาญาและเรียกร้องค่าเสียหายตามกฎหมายต่อไป

แต่พบว่าบางรายยังมีการดื้อ  ทำการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างอยู่  ทั้งนี้ท่าเรือแหลมฉบังมีนโยบายควบคุมจำนวนผู้อยู่อาศัยในพื้นที่เวนคืน ไม่ให้มีการเพิ่มจำนวนรายใหม่ที่เข้ามาบุกรุกจากเดิม ตามพระราชกำหนดเวนคืนอย่างเคร่งครัด  
ดังนั้นท่าเรือแหลมฉบังจึงต้องดำเนินการนำหมายมาปิด
ประกาศระงับการก่อสร้าง  และและให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดออกไปภายในกำหนดเวลาที่ประกาศ   หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวยังมีการฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตาม  ถือว่ายินยอมให้ท่าเรือทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง  โดยไม่ติดใจเรียกร้องค่าเสียหายแต่ประการใด 

ทั้งนี้ท่าเรือขอสงวนสิทธิ์รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ออกจากพื้นที่ในบริเวณนี้ทันที  รวมถึงจะดำเนินคดีทางอาญา และเรียกร้องค่าเสียหายตามกฎหมายต่อไปpaitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค