สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทยแหลมฉบัง soft power สืบสาน รักษา ต่อยอด ประจำปี 2567

 

เวลา 18.00 น. วันที่ 2 เมษายน 2567 นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  เป็นประธานเปิดงาน วันอนุรักษ์มรดกไทย แหลมฉบัง soft power  "สืบสาน รักษา ต่อยอด" ประจำปี 2567 โดยมีนางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดงาน และได้รับเกียรติจาก นายนพรัตน์  ศรีพรหม  นายอำเภอศรีราชา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง ผู้ประกอบการในพื้นที่เทศบาลนครแหลมฉบัง และประชาชนร่วมพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก ที่ศาลาประชาคมอ่าวอุดม เทศบาลนครแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
สืบเนื่องจากวันที่ 2 เมษายน เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย สภาวัฒนธรรมเทศบาลนครแหลมฉบัง จึงร่วมกับเทศบาลนครแหลมฉบัง จัดงาน "วันอนุรักษ์มรดกไทย แหลมฉบัง soft power "สืบสาน รักษา ต่อยอด" ประจำปี 2567  
ซึ่งเทศบาลนครแหลมฉบัง ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างจิตสำนึก ให้ประชาชน ห่วงแหนมรดกทางศิลปวัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ให้คงอยู่สืบไป และเกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน อีกทั้งเพื่อเป็นการน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นสักการะเทิดพระเกียรติ ในฐานะที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะอุปถัมภ์บำรุงรักษาส่งเสริมและฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมของไทยมาโดยตลอด
โดยภายในงาน มีการบรรเลงเพลงดนตรีไทยของนักเรียน การแสดงสาธิตศิลปหัตถกรรมงานฝีมือ และอาหารขนมพื้นบ้าน เยี่ยมชมนิทรรศการอัญมณีแห่งแพรพรรณ "ทรัพย์แผ่นดินศิลป์สยาม" การเดินแบบแต่งผ้าไทย  และยังมีการจำหน่ายอาหาร ขนมพื้นบ้านจากชุมชนต่างๆ ในราคาย่อมเยาอีกด้วย
พร้อมกันนี้ในส่วนของ กลุ่มไทยออยล์ ได้ร่วมออกบูธ รณรงค์ให้ประชาชนได้ตื่นตัวและตระหนักในการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้นครแหลมฉบังเป็นเมืองที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีและเป็นเมืองน่าอยู่ตามแนวทางที่ภาครัฐได้กำหนดไว้
โดยให้ใช้ภาชนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การใช้ถุงผ้า แทนถุงพลาสติก คัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถังขยะแบบแยกประเภท รับประทานอาหารอย่างพอดีให้เหลือทิ้งน้อยที่สุด โดยผู้ที่พกถุงผ้าหรือกระบอกน้ำมาใช้ สามารถรับคูปองส่วนลดค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้า OTOP อีกทั้ง ภายในงาน มีจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการคัดแยกขยะ  เพื่อช่วยแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและมีส่วนช่วยลดภาวะโลกร้อน อีกทั้งยังทำให้นครแหลมฉบังเป็นเมืองที่น่าอยู่ สะอาด และมีปริมาณขยะลดลง
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค