สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

มทร.ตะวันออก จัดกิจกรรมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมกับชุมชน ณ ศาลาศรีทองรวมใจ 66 วัดเขาบางพระ

 

วันที่ 19 มีนาคม 2567 รศ.ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกพร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เเละนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมกับชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายนอกมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติไทย ทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนของชาติ ในฐานะที่เป็นคนไทยและพุทธศาสนิกชนให้มีจิตสำนึกในการร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยตลอดจนจรรโลงพระพุทธศาสนา เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน สามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ศาลาศรีทองรวมใจ 66 วัดเขาบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งปัจจุบันวัดเขาบางพระ อยู่ระหว่างการบูรณะอุโบสถ และศาสนาสถานภายในวัด จึงถือเป็นโอกาสอันดีและเป็นสิริมงคลยิ่ง


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค