สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ท่าเรือแหลมฉบังจัดกิจกรรมคล้ายวันสถาปนาท่าเรือแหลมฉบัง ครบรอบ 33 ปี พร้อมมอบทุนอาหารกลางวัน มอบทุนเพื่อผู้ด้อยโอกาส มอบทุนให้โรงเรียนรอบท่าเรือฯ และมอบทุนการศึกษาให้บุตรหลานพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง

 

วันนี้ (18 ม.ค.) ว่าที่ร้อยตรีรัฐกร เขียวไพศาล นักบริหาร 16 ประจำ ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย  ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการท่าเรือแหลม  พร้อมด้วย   นายวีระยุทธ์ สว่างแจ้ง  รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง นายวีรชาติ  พุทธรักษา  ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง  นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย  และผู้บริหาร - พนักงานท่าเรือแหลมฉบัง ผู้ประกอบการ ท่าเทียบเรือ  ชุมชนโดยรอบท่าเรือ เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ณ อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง 

โดยในช่วงเช้าได้มีพิธีสงฆ์ ซึ่งคณะผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบังได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พร้อมถวายภัตตาหารเพล และเครื่องปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ จากวัดบางละมุง บริเวณรอบใต้อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง 

นายวีระยุทธ์  เผยว่า ท่าเรือแหลมฉบังได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2534 ซึ่งถือเป็นปีแรกของการดำเนินงาน ด้วยความอุตสาหะของผู้บริหาร พนักงานท่าเรือแหลมฉบัง รวมถึงความร่วมมือร่วมใจจากภาคเอกชน สายการเดินเรือต่างๆ ผู้ประกอบการขนส่ง ภาคเอกชนและส่วนราชการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่ทำให้วันนี้ท่าเรือแหลมฉบังติดอันดับ 1 ใน 20 ของโลก และวันนี้ท่าเรือแหลมฉบัง ครบรอบ 33 ปี ขอตอบแทนทุกภาคส่วนในฐานะผู้ให้ด้วยการมอบเงินสนับสนุน ดังนี้ 1 มอบทุนเพื่อผู้ด้อยโอกาส “เติมใจให้กัน” เป็นโครงการที่มอบโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้มีการสร้างรายได้ และสร้างคุณค่าในสังคมให้ผู้ด้อยโอกาส โดยมีมูลนิธิที่ท่าเรือแหลมฉบังมอบให้ 7 มูลนิธิ  ประกอบด้วย มูลนิธิคุณพ่อเรย์ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ มูลนิธิสงเคราะห์คนพิการการุณยเวศม์ ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ครบ 36 พรรษา มูลนิธิสงเคราะห์เด็กชายบางละมุง มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา และโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา 2.โครงการทุนอาหารกลางวัน “เพื่อน้องอิ่มท้อง” เป็นโครงการที่เสริมสร้างด้านโภชนาการในเด็กเล็กวัยก่อนเรียน ให้มีการเติบโตและพัฒนาการที่ดี ได้มอบให้ 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางละมุง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดแหลมฉบัง (กรมการศาสนา) 3.มอบทุนสนับสนุนกิจกรรมการศึกษา “เพื่อดวงดาวน้อย” ให้โรงเรียนรอบท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 22 โรงเรียน 

นอกจากนี้ ยังได้มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงานประจำปี 2567 ที่มีผลการเรียนดี และมีผลการเรียนเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้บุตรพนักงาน ซึ่งท่าเรือแหลมฉบังได้มีการมอบทุนการศึกษาเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค