สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

เยาวชนจาก 10 ชุมชนรอบกลุ่มไทยออยล์ ร่วมเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ทั้งเล่นเกม และรับของรางวัลกันอย่างคึกคัก

 

วันนี้ (13 ม.ค.) ที่ศูนย์การเรียนรู้ไทยออยล์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายศรัณยู ลิ่มวงศ์  ผู้จัดการฝ่ายการกลั่น บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)  เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติกลุ่มไทยออยล์ ประจำปี 2567 พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง และเด็กๆ จาก 10 ชุมชนรอบกลุ่มไทยออยล์ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก 

นายศรัณยู ลิ่มวงศ์  ผู้จัดการฝ่ายการกลั่น บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทุกวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2562 เพื่อให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของเยาวชน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก และเยาวชนร่วมกัน เพราะเด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนา เพื่อเติมเต็มศักยภาพให้เติบโตเป็นทั้งคนเก่ง และคนดีควบคู่กันไป

กลุ่มไทยออยล์ให้ความสำคัญต่อเยาวชนเป็นอย่างยิ่ง มีการพัฒนาโครงการและกิจกรรมต่างๆควบคู่ไปกับวิสัยทัศน์สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตด้วยพลังงานและเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืน เราจะมุ่งเน้นไปที่การเป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างชีวิตที่ดีขึ้นแก่คนในสังคม

ซึ่งในด้านเยาวชนนั้น กลุ่มไทยออยล์มอบหมายให้แผนกบริหารงานชุมชน ดำเนินงานทางด้านการส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะต่างๆ แก่เยาวชน ไม่ว่าจะเป็นโครงการค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ค่ายเยาวชนสานฝัน สร้างสรรค์ชุมชน โครงการสร้างเด็กแหลมฉบังเป็นแชมป์กระโดดเชือก โครงการทันตสุขภาพ เป็นต้น โดยเชื่อว่าการส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนที่อยู่ใน 10 ชุมชนรอบกลุ่มไทยออยล์ จะทำให้เกิดการเรียนรู้และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ภายใต้แนวทางการขับเคลื่อน "เยาวชนแหลมฉบัง คิดอย่างสร้างสรรค์ สานฝันสู่อนาคต"  

สำหรับการจัดงานวันเด็กในครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจ โดยการนำเยาวชนที่เป็นตัวอย่างในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และทำในสิ่งที่ชื่นชอบจนประสบความสำเร็จ คือ การแสดงทักษะการกระโดดเชือก ซึ่งเป็นกีฬาที่กลุ่มไทยออยล์ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง การแสดงความสามารถขอเยาวชน และอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชน นอกจากนี้ ในวันนี้เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ทางกลุ่มไทยออยล์ยังได้จัดกิจกรรมที่ทำให้เยาวชนได้รับความสุข และได้รับของขวัญของที่ระลึกอีกมากมายpaitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค