สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ทลฉ.มอบเงินสนับสนุน วันเด็กแห่งชาติ ปี67 ให้หน่วยงาน โรงเรียน และชุมชนรอบท่าเรือ ฯ

ทลฉ.มอบเงินสนับสนุน วันเด็กแห่งชาติ ปี67 ให้หน่วยงาน  โรงเรียน ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง เขตเทศบาลตำบลบางละมุง และเขตเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ยเกือบ 300,000 บาท

วันนี้ ( 10 ม.ค.) นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานมอบเงินสนับสนุนให้กับ หน่วยงาน  โรงเรียน ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง เขตเทศบาลตำบลบางละมุง และเขตเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย   เนื่องด้วยในวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันเด็กแห่งชาติ หน่วยงาน โรงเรียน และชุมชนต่าง ๆ ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กให้กับเยาวชน อาทิ การมอบทุนการศึกษา มอบของขวัญ การแจกอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งในปี พ.ศ. 2567 วันเด็กแห่งชาติ ตรงกับวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 นั้น

นายวีรชาติ  เผยว่า ท่าเรือแหลมฉบัง ได้พิจารณาแล้วว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนความสามารถของเยาวชนและให้ความสำคัญต่อเยาวชนที่จะเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของชาติ ได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และกล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีงาม  รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างท่าเรือแหลมฉบัง หน่วยงาน ชุมชน และโรงเรียนรอบท่าเรือฯ รวมเป็นเงิน 300,000 บาท ทั้งนี้ พนักงาน และผู้บริหารของท่าเรือแหลมฉบังจะเดินทางไปร่วมกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติอีกด้วยpaitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค