สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ทลฉ.มอบทุนการศึกษา "โครงการมอบโอกาสทางการศึกษาพัฒนาคนดีลูกน้ำเค็ม" ให้แก่เยาวชนรอบท่าเรือ

 

ท่าเรือแหลมฉบัง จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนในชุมชนรอบท่าเรือ ตามโครงการมอบโอกาสทางการศึกษาพัฒนาคนดีลูกน้ำเค็ม ประจำปีงบประมาณ 2566 เกือบ 200 ทุน เป็นเงินเกือบ 1 ล้านบาท

วันนี้ (19 ก.ย.) นายวีระยุทธ์  สว่างแจ้ง   รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดพิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการมอบโอกาสทางการศึกษาพัฒนาคนดีลูกน้ำเค็ม โดยมี  นายสันติ  ศิริตันหยง รองนายกเทศบาลนครแหลมฉบัง นายวีรชาติ พุทธรักษา  ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าที่ร้อยตรีจเรวัฒน์ ชินวัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง  พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานท่าเรือแหลมฉบัง ผู้แทนเทศบาลนครแหลมฉบัง เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย เทศบาลตำบลบางละมุง ประธานชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่รอบท่าเรือแหลมฉบัง ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ (TLC) และเยาวชนที่ได้รับการสนับสนุน เข้าร่วมพิธี ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง

นายวีระยุทธ์  กล่าวว่า โครงการมอบโอกาสทางการศึกษาพัฒนาคนดีลูกน้ำเค็ม ประจำปีงบประมาณ 2566  ได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 7 แล้ว โดยโครงการนี้ดำเนินงานภายใต้คณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชน และสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง ประกอบด้วย ภาคประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณา และโครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการที่กำหนดไว้ในกรอบการดำเนินกิจกรรมด้านโครงการสวัสดิการสังคม คุณภาพชีวิต

โดยท่าเรือแหลมฉบัง เล็งเห็นถึงการเปิดโอกาสให้เยาวชนที่ขาดแคลนปัจจัยด้านการศึกษา และปัจจัยด้านการดำรงชีวิต ให้เยาวชนเหล่านั้นได้รับโอกาสทางการศึกษา รวมถึงยังสามารถช่วยแบ่งเบาภาระการเงินให้ครอบครัว และเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนให้ดีขึ้น

ทั้งนี้ การคัดเลือกจากคณะกรรมการในชุมชน จำนวน 39 ชุมชน เพื่อเป็นการสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้เยาวชนในชุมชนๆ ละ 5 คน โดยท่าเรือแหลมฉบังได้ดำเนินโครงการมอบโอกาสทางการศึกษาพัฒนาคนดีลูกน้ำเค็มมาอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน โดยเป็นเงินสนับสนุนทั้ง 7 ครั้ง จำนวน 6,570,000 บาท แล้ว ซึ่งในปีนี้มีผู้รับทุนจำนวน 192 ทุน เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น .960,000 บาท
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค