สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

กลุ่มไทยออยล์ ร่วมกับ ม.เกษตร ศรีราชา และชุมชนแหลมฉบัง จัดงานถนนร้านค้าชุมชนและนิสิตรักษ์โลก และสิ่งแวดล้อม ภายใต้ชื่องาน “ลอง -DEE ROAD ” หวังสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชนรอบโรงกลั้น พร้อมกับปลูกฝังจิตสำนึกการรักษ์โลก

 

เมื่อเวลา 18.00 น. วันนี้( 8 ส.ค.) กลุ่มไทยออยล์ร่วมกับนิสิต มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จัดงานถนนร้านค้าชุมชนและนิสิตรักษ์โลก และสิ่งแวดล้อม ภายใต้ชื่องาน “ ลอง - DEE ROAD ” ณ บริเวณถนนภายใน ม.เกษตร ศรีราชา  โดยมีนายเลอเลิศ อมรสังข์ ผู้จัดการประชาสัมพันธ์โรงกลั่น บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ผศ.น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค รองอิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา   

นายเลอเลิศ กล่าวว่า โครงการ “ถนนลองดี”  หรือ “ ลอง - DEE ROAD ” เป็นโครงการที่นิสิตใช้พื้นที่ในการจัดเป็นตลาด พื้นที่แสดงกิจกรรม หรือความสามารถที่จะต้องสอดคล้องกับแนวคิดด้าน BCG หรือ SDG ที่มีเป้าหมายในการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นจากการทำกิจกรรมต่างๆ ตัวอย่างเช่น การรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก หรือการรณรงค์ไม่ให้ใช้ถุงพลาสติกตลอดถนนทั้งเส้นที่ใช้สำหรับจัดงาน ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว สอดรับกับเป้าหมายบริษัทฯ ด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

กลุ่มไทยออยล์จึงมุ่งมั่นที่จะร่วมเดินหน้าและการมีส่วนร่วมผลักดัน และขับเคลื่อนแนวทาง BCG ไปกับภาคีเครือข่ายที่สำคัญต่างๆ อันได้แก่ สถาบันการศึกษา ชุมชน รวมถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกันในการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อให้ประเทศไทยได้มุ่งสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้เร็วยิ่งขึ้น 
 
พร้อมกันนี้ได้เชิญชวน และให้การสนับสนุนชุมชนรอบกลุ่มไทยออยล์ นำสินค้าท้องถิ่น มาออกบูทขายสินค้า สร้างรายได้ให้ครอบครัวและชุมชนเพื่อเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจและวิสาหกิจชุมชนรอบกลุ่มไทยออยล์ โดยจะเปิด ต่อเนื่องเดือนละ1 ครั้ง  ภายในงาน แบ่งเป็น 4 โซน ได้แก่ โซนชุมชนและสินค้าท้องถิ่น  โซนอาหารเครื่องดื่ม และขนมหวาน โซนเสื้อผ้าและของใช้ และโซนนั่งเล่นชมดนตรีสด  

กลุ่มไทยออยล์ หวังที่จะรณรงค์และสร้างความตระหนักให้ทั้งนิสิต และประชาชนทั่วไปที่มาร่วมงานในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อม การเข้าใจถึงปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาจากการใช้พลาสติก ที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ในการอุปโภค-บริโภคในชีวิตประจำวัน โดยเราได้มีรณรงค์ให้ร้านค้าชุมชนใช้ภาชนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการขายอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับผู้ที่มาร่วมงาน ยังได้มีการประชาสัมพันธ์ถึงกิจกรรม “พกถุงผ้าและแก้วน้ำส่วนตัวมาใช้ภายในงานแลกรับคูปองส่วนลดฟรี” จากกลุ่มไทยออยล์paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค