สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำประจำปี 2566 เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำให้คงอยู่ในพื้นที่ชุมชนแหลมฉบังและถวายเป็นพระราชกุศลแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 91 พรรษาในวันที่ 12 สิงหาคม 2566

 

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำประจำปี 2566 เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำให้คงอยู่ในพื้นที่ชุมชนแหลมฉบังและถวายเป็นพระราชกุศลแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 91 พรรษาในวันที่ 12 สิงหาคม 2566

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 ณ บริเวณชายหาดหน้าวัดแหลมฉบังเก่า อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายธานี เกียรติพิพัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธีเปิดงานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ประจำปี 2566  โดยมี นายถิรนันท์ ไกรทองสุข ผู้จัดการฝ่ายบริหารคลังภาคตะวันออก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดงาน พร้อมด้วยพนักงานคลังก๊าซเขาบ่อยา คลังน้ำมันศรีราชา คณะกรรมการชุมชน กลุ่มประมง ง นักเรียน และสื่อมวลชน ร่วมงานเป็นจำนวนมาก 

สำหรับกิจกรรมนี้ ทาง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 ซึ่งในปีนี้ทาง ปตท. ได้จัดหาพันธุ์สัตว์น้ำกว่า 1,300,000 ตัว แบ่งเป็นลูกกุ้งกุลาดำ จำนวน 1,000,000 ตัว และลูกปลากะพงขาว จำนวน 10,000 ตัว เพื่อปล่อยลงสู่ทะเล โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน 

การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดีที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ใน จ.ชลบุรี ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้น ในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่รอบสถานที่ปฏิบัติการคลังและท่าเรือ ด้วยการปล่อยพันธุ์สัตว์ เพื่อร่วมคืนชีวิตและขยายพันธุ์สัตว์น้ำสู่ท้องทะเลรอบ ทั้งนี้กลุ่ม ปตท. นอกจากมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่ประเทศแล้ว อีกหนึ่งสิ่งที่ทำควบคู่กันเสมอนั่นคือการดำเนินงานเพื่อดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จึงถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จะฟื้นฟูระบบนิเวศให้สมบูรณ์ สร้างสภาวะแวดล้อมในท้องทะเลให้อุดมสมบูรณ์ได้อย่างแท้จริงpaitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค