สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ผู้บริหาร ทลฉ. รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ

 


เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา  นายชนินทร์ แก่นหิรัญ กรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานกรรมการบริหารจัดการความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของการท่าเรือฯ มอบรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับการท่าเรือแห่งประเทศไทย ให้กับเรือเอก กานต์ เมนะรุจิ ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง และ ร้อยตำรวจเอก ขจรยศ เกื้อหนุน ผู้อำนวยการกองบริการ ณ โรงแรม S31 Sukhumvit


ทั้งนี้ นายชนินทร์ แก่นหิรัญ กรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน KM Award 2566 พร้อมด้วย นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน อีกทั้ง นางอินทิรา โภคปุณยารักษ์ กรรมการบริหารจัดการความรู้ฯ นายวรพจน์ เอี่ยมรักษา กรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย และผู้บริหารการท่าเรือแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการตัดสิน

ภายในงาน KM Award 2566 ครั้งนี้ มีการแข่งขันหน่วยงานที่มีการจัดการความรู้ยอดเยี่ยม และเชิดชูเกียรติผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับการท่าเรือแห่งประเทศไทย  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้วิทยากรกระบวนการพื้นที่ของหน่วยงาน ที่ได้รับการคัดเลือกนำเสนอผลลัพธ์และองค์ความรู้จากการปรับปรุงการทำงาน นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม อีกทั้ง ยังเป็นการยกย่องผู้เชี่ยวชาญที่มีองค์ความรู้ ที่ให้ความร่วมมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์ไว้ให้กับองค์กร 

โดยมี นายวีระยุทธ์ สว่างแจ้ง รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง และพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมงาน 

สำหรับปีนี้ ท่าเรือแหลมฉบังได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ในการแข่งขันหน่วยงานที่มีการจัดการความรู้ยอดเยี่ยม  อีกด้วย

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค