สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา มอบเข็มที่ระลึกสมาชิกอาสากาชาดปฏิบัติงาน รพ.สมเด็จฯ ต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 120 ชั่วโมง

 

ที่  ห้องประชุมลีลาวดี 1 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี นายแพทย์สมยศ โล่ห์จินดาพงศ์  รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นประธานในพิธีมอบเข็มที่ระลึกสมาชิกอาสากาชาดปฏิบัติงาน รพ.สมเด็จฯ ต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 120 ชั่วโมง  ตามที่ ฝ่ายการพยาบาล มีภารกิจในการดูแลผู้รับบริการ ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ทั้งทางด้านการให้บริการการรักษา ดูแล ส่งเสริม และฟื้นฟู ในด้านต่างๆภายใต้การบริการตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ และเนื่องจากมีบุคลากรในการดูแลที่จำกัด
และมีภาระงานเป็นจำนวนมาก เพื่อการจัดการ ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับผู้รับบริการ ในการนี้มีบุคลากรอาสากาชาด มาช่วยในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ
ผู้รับบริการ ทุกท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และได้ทำคุณประโยชน์ต่อโรงพยาบาล
มาโดยตลอด ฝ่ายการพยาบาลจึงได้จัดพิธีมอบเข็มบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อแสดงความยินดี ให้กับอาสากาชาด ในครั้งนี้
 โดยหลังพิธี นางอัญชลี  กัลมาพิจิตรนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารได้เป็นผู้แทนกล่าว
แสดงความรู้สึกและขอบคุณทางโรงพยาบาลที่เล็งเห็นคุณค่าของอาสากาชาด ให้ได้เข้าร่วมรับเข็มบำเพ็ญประโยชน์ในครั้งนี้จำนวน 60 คน
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค