สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี จัดงาน EECJobExpo2023 คนชลได้งานตรงใจ ไม่ต้องมู มหกรรมจัดหางานใหญ่สุดในภาคตะวันออก วันที่ 16-17 มิ.ย.นี้ ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศรีราชา จ. ชลบุรี มีตำแหน่งงานมากถึง 12,000 อัตรา

 

วันนี้ ( 16 มิ.ย.) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน “EEC Jop Expo 2023คนชลได้งานตรงใจไม่ต้องมู ”  ซึ่งจัดขึ้นที่ศรีราชาฮอลล์  ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลศรีราชา  จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 16 - 17 มิ.ย. นี้โดยมีนายนิติ วิวัฒนวานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวให้การต้อนรับ

ขณะที่ นายสิบหมื่นชัย  โพธิสินธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางาน ได้มอบหมายให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ดำเนินโครงการจัดหางานครั้งยิ่งใหญ่ของ จ.ชลบุรี  เพื่อสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพให้ประชาชนกว่า 12,000 งานให้กับชาวชลบุรีและใกล้เคียง 

ตลอดจนยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้พร้อมรับมือกับอุตสาหกรรม S-curve และ New-curve พร้อมสู่การเป็นจุดแข็งบนพื้นที่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC จุดยุทธศาสตร์ฐานการผลิต การคมนาคมขนส่ง และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอันเป็นพื้นที่ที่จะเป็นประตูเศรษฐกิจสำคัญเชื่อมโยงไทยสู่เอเชียและประเทศอื่นๆ ทั่วโลก
โดยเป้าหมายสูงสุดของกระทรวงแรงงานในการพลิกโฉมแรงงาน และสถานประกอบการคือการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีงานทำที่มีคุณค่า เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนพื้นที่จังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ที่สำคัญของประเทศ 

ภายในงานมีการออกบูธจากหน่วยงานและองค์กรชั้นนำทั่วประเทศ และการรับสมัครงานในรูปแบบ on site และ on line  ทั้งจากนายจ้างและสถานประกอบการในจังหวัดชลบุรี และภาคตะวันออก ซึ่งมีทั้งงานพาร์ทไทม์ งานสำหรับกลุ่มคนพิเศษไม่ว่าจะเป็นงานสำหรับผู้สูงอายุ งานสำหรับผู้พิการ และงานสำหรับนักศึกษาจบใหม่และยัง มีการรับสมัครงานเพื่อไปทำงานต่างประเทศอีกด้วย
 
และยังมีการจัดแสดงนิทรรศการรวมเป็นหนึ่งเป็นที่พึ่งของประชาชนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี  รวมทั้งสถาบันพัฒนาบุคลลากร สาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์

และยังมีกิจกรรมบนเวที การเสวนาในหัวข้อต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ แรงงานในการรองรับรูปแบบงานที่เปลี่ยนไปในโลกอนาคตทิศทางแรงงานไทยในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก Future of work

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค