สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

กลุ่มไทยออยล์ ร่วมกับ เทศบาลนครแหลมฉบัง และ 10 ชุมชนรอบโรงกลั่น“สืบทอดพระพุทธศาสนา รักษาประเพณีท้องถิ่น”จัดกิจกรรมรำวงพื้นบ้าน สืบสานประเพณี สามัคคีหล่อเทียน ประจำปี 2566

 

วันนี้ (30 มิ.ย.66  ) นายสายชล ชาวไทย  รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานหล่อเทียนพรรษา พร้อมด้วย นางสาวนริศรา ทิพยางกูร ปลัดอำเภอศรีราชา นายสาวิตร จิตรประวัติ ผู้จัดการแผนกบริหารงานชุมชน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และประธานชุมชน รวมถึงประชาชนโดยรอบโรงกลั่นทั้ง 10 ชุมชน เข้าร่วมงานหล่อเทียนพรรษาสามัคคีขึ้ น ณ หอพระพุทธรัตนมงคลสกลประชานาถมุนี ศูนย์สุขภาพและการเรียนรู้เครือไทยออยล์เพื่อชุมชน

นายสาวิตร จิตรประวัติ ผู้จัดการแผนกบริหารงานชุมชน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ที่ผ่านมา ทางกลุ่มไทยออยล์ได้จัดกิจกรรมตามวันสำคัญทางศาสนา และประเพณีต่างๆ ของชุมชนรอบโรงกลั่นโดยมุ่งเน้นการทำงานอย่างมีส่วนร่วม ตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมปรึกษา ร่วมวางแผน ร่วมทำระหว่างบริษัทฯ และคณะกรรมการชุมชน

โดยในวันที่ 1-2  ส.ค.ที่จะถึงนี้ เป็นวันสำคัญทางศาสนา คือ วันอาฬสาหบูชา และวันเข้าพรรษา ทางกลุ่มไทยออยล์จึงได้จัดโครงการหล่อเทียนพรรษาขึ้น พร้อมทั้งโครงการถวายเทียนพรรษาในพื้นที่เครือข่ายชุมชนรอบโรงกลั่น เพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิม  โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี แต่เนื่องจาก 2-3 ที่ผ่านมา มีปัญหาการแพร่ระบาดของไรวัส โควิด19 จึงได้ งดจัดกิจกรรมดังกล่าวไป และในปีนี้ สถานการณ์เรื่มคลีคลาย จึงทำขึ้นมาจัดกรรมขึ้นอีกครั้งเพื่อ รักษาประเพณีท้องถิ่น ให้อยู่ต่อไป หลังจากกิจกรรมในวันนี้ กลุ่มไทยออยล์ ได้กำหนดการจัดงานฉลองเทียนขึ้นและจะจัดพิธีแห่เทียนพรรษา พร้อมนำไปถวายตามวัดต่างๆต่อไป

ด้านนายณฐกร จันทร์ทรัพย์  ประทานชุมชน บ้านนาเก่า  เผยว่า รู้สึกดีใจที่ทางกลุ่มไทยยังเห้ฯควสามสำคัญของประเพณีท้องถิ่น และร่มกันสือบสานวัฒนธรรมอันของชุชนเอาไว้ การจัดกิจรรมการใครนี้ ถือว่าประโยชน์อย่างมากทำให้ประชาชน ได้ ร่มกันทำบุญ หล่อเทียน และ ยัได่ มาพบปะพูดคุยได้ ได้ทั้งบุญและความสนุกสนานจากการกิจกรรมรำวงอีกด้วยpaitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค