สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยขน์เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2566

 

วันนี้ (4 เม.ย.66) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยขน์เนื่องใน “วันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2566 ” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย  ฟูประทีปศิริ  อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเป็นประธาน โดยนำ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ในสังกัดจากหน่วยงานภายในทุกเขตพื้นที่และวิทยาเขตต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยขน์ ณ วัดเขาบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการดำเนินตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย โดยคณะกรรมการจัดงาน “วันข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2566”  และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2566 เป็นโอกาสที่ดีของการร่วมกัน “ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตามหน้าที่พลเมืองไทย
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค