สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

มูลนิธิรักษ์ไทย ได้จัดกิจกรรมเสวนาและนิทรรศการในธีม YES! WE CAN END TB: ยุติวัณโรค เราทำได้

 

 
วันนี้ ( 24 มี.ค.) มูลนิธิรักษ์ไทย ได้จัดกิจกรรมเสวนาและนิทรรศการในธีม "YES! WE CAN END TB: ยุติวัณโรค เราทำได้"  เนื่องในวัน  “วัณโรคโลก” ประจำปี พ.ศ. 2566  ณ โรงภาพยนตร์อีจีวี ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อสร้างความร่วมมือในการยุติปัญหาวัณโรคสำหรับกลุ่มประชากรข้ามชาติ และประชากร ไทยในพื้นที่ จ.ชลบุรี และประเทศไทย

โดยมี นางสุมนรัตน์ นีรพัฒนกุล นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ชลบุรี เป็นปรานเปิดงาน

และมีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย น.ส.นางสาวเบญจมาศ กล้าหาญ 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ชลบุรี, นายวสุรัตน์ หอมสุด ผู้จัดการโครงการมูลนิธิรักษ์ไทย,นายพีรพล รอดบุญลือ กรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี  และ น.ส.พี ลึม 
เจ้าหน้าที่มูลนิธิรักษ์ไทยจังหวัดชลบุรีผู้แทนคนทำงานเพื่อประชากรข้ามชาติและเยาวชน

ทั้งนี้จากข้อมูลองค์การอนามัยโลก (WHO) พบว่า “วัณโรค” ยังคงเป็นโรคติดต่อที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตที่อันตรายที่สุดในโลก โดยในแต่ละวันจะมีคนเสียชีวิตจากวัณโรคมากกว่า 4,400 คน และเกือบ 30,000 คนล้มป่วยด้วยวัณโรค 

ส่วนประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2565 ได้มีการคาดการณ์ว่ามีผู้ป่วยวัณโรครายใหม่เป็นจำนวน 103,000 รายต่อปี และมีการเสียชีวิตเนื่องจากวัณโรคมากกว่า 12,000 รายต่อปี

และหนึ่งภารกิจสำคัญสำหรับการทำงานวัณโรค คือการตรวจหา-คัดกรองกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะผู้มีความเสี่ยงสูงกว่าประชากรทั่วไป อย่างเช่นกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่มีความเป็นอยู่ที่แออัด ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้และการบริการด้านสุขภาพได้ อาจนำไปสู่การได้รับการวินิจฉัยโรคล่าช้า เสียชีวิต และการแพร่กระจายเชื้อโรคไปสู่บุคคลอื่น

โดย มูลนิธิรักษ์ไทย ได้จับร่วมมือกับองค์กรภาคประชาสังคม ดำเนินงานด้านวัณโรคและเอชไอวีสำหรับกลุ่มประชากรข้ามชาติในพื้นที่ดำเนินงาน 18 จังหวัดในประเทศไทย ภายใต้โครงการ Stop TB and AIDS through RTTPR พ.ศ.2564-2566 (STAR 2021-2023) 

มีเป้าหมายโครงการเพื่อยุติเอดส์ โดยการลดการติดเชื้อรายใหม่จำนวน 6,000 รายในปี พ.ศ.2562 ให้เหลือน้อยกว่า 1,000 ราย ภายในปี พ.ศ.2573 และยุติวัณโรคโดยการลดอุบัติการณ์วัณโรค จาก 153 ต่อ 100,000 ประชากร ในปี พ.ศ.2562 เป็น 135 ต่อ 100,000 ประชากร ในปี พ.ศ.256
 
สำหรับวัน “วัณโรคสากลปี พ.ศ. 2566” นี้   Stop TB Partnership และองค์กรต่างๆ ระดับนานาชาติ ได้ใช้ธีม “YES! WE CAN END TB” เพื่อเป็นข้อความในการรณรงค์สื่อสารให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งประเทศไทยใช้ธีมหลักคือ “ยุติวัณโรค เราทำได้” เพื่อสื่อสารว่าประเทศไทยสามารถยุติปัญหาวัณโรคได้ หากได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน










paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค