สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

กทท. เปิดตัว LINE OA “PAT Connex” คลิกเดียวครบจบทุกบริการ

 

นายเกรียงไกร ไชยศิริวงส์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย พร้อมผู้บริหาร และพนักงาน กทท. เข้าร่วมงานเปิดตัว LINE OA “PAT Connex” ภายใต้คอนเซ็ป “One Click – PAT Connex”  เมื่อวันที่ 5 เมษายน ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่องทางการสื่อสารระหว่าง การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) กับผู้ใช้บริการและประชาชนให้สามารถเชื่อมโยงสื่อสารได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

โดยภายในงานมีการแนะนำการใช้งานที่เข้าถึงข้อมูลการบริการต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วนในที่เดียว ทั้งนี้มีผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ได้แก่ กรมเจ้าท่า สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กรมทางหลวง บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ผู้แทนทีมประชาสัมพันธ์กระทรวงคมนาคม ฯลฯ กรมศุลกากร ผู้แทนบริษัทสายการเดินเรือ บริษัทผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forwarder) บริษัทผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ ผู้แทนฝ่ายประชาสัมพันธ์ EEC สมาคมและสมาพันธ์ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ รวมทั้งผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานฯ ณ ห้องประชุมชั้น 19 อาคารที่ทำการ กทท.

“การท่าเรือฯ มีความมุ่งมั่นในการยกระดับการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศ โดยเป็นตัวกลางที่จะเชื่อมต่อระบบโลจิสติกส์ไทย ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนในการเชื่อมต่อทั้งจตุรภาคีได้แก่ ภาครัฐเอกชน ชุมชน มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและเครือข่ายต่างประเทศ สำหรับ line OA PAT Connex เป็นช่องทางการสื่อสารที่พร้อมให้บริการทุกภาคส่วนด้วยปลายนิ้ว สามารถติดตามสถานะตู้สินค้าด้วยเมนู BKP Tracking สามารถเชื่อมต่อตารางเดินเรือ  

เพื่อตรวจสอบการเข้าออกของเรือสินค้าได้ทุกที่ทุกเวลา รวมทั้งสามารถคำนวณอัตราค่าภาระและค่าบริการได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ และท้ายนี้ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมเป็นสมาชิก Line OA PAT Connex ได้ที่ https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=patconnex ” ผู้อำนวยการ กทท. กล่าวpaitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค