สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ทลฉ. มอบทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนแก่เยาวชนรอบท่าเรือแหลมฉบังปีงบประมาณ 66 กว่า 5 แสนบาท


ท่าเรือแหลมฉบัง มอบทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนแก่เยาวชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี หวังเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ศึกษาจนสำเร็จถึงระดับปริญญาตรี ประจำปีงบประมาณปี 2566 ครั้งที่ 1 จำนวน 25 ทุน 


วันนี้ (20 มี.ค.66) นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดโครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสำหรับเยาวชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งจัดขึ้นที่ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการ ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงาน พร้อมผู้นำแต่ละชุมชนและนักศึกษาเข้าร่วม 

นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย  กล่าวว่า โครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสำหรับเยาวชนในชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง เป็นโครงการที่กำหนดไว้ตามกรอบการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ชุดนี้ได้แต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ตามคำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ 5123/2554 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2554 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อร่วมกำหนดโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของท่าเรือแหลมฉบัง โดยมีภาคประชาชน และหน่วยงานของรัฐเข้าร่วมประชุมอย่างต่อเนื่องทุกเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2555

นายเกรียงไกร กล่าวต่อไปว่า ทุนการศึกษาที่ท่าเรือแหลมฉบังดำเนินการนั้น ถือเป็นการทำงาน ร่วมกันกับทางชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งท่าเรือฯ เองก็ภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันและให้การสนับสนุนนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา และคาดหวังไว้ในอนาคตว่า เยาวชนเหล่านี้จะเข้ามาช่วยกันพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง และร่วมกันผลักดันท่าเรือ  สร้าง”สังคมเมือง”ของท่าเรือ ให้เจริญเติบโตควบคู่กันไป  

สำหรับเยาวชนที่ขอรับสนับสนุนทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนนั้น ต้องเป็นเยาวชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้เรียนดี มีความสามารถ มีความประพฤติดี โดยท่าเรือแหลมฉบังสนับสนุนงบประมาณมากอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557ปัจจุบัน มีเยาวชนที่ได้รับทุนไปแล้ว 157 คน เยาวชนที่สำเร็จการศึกษา จำนวน  35 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,325,781,25 บาท

สำหรับในปีงบประมาณ 2566 ท่าเรือแหลมฉบังจัดมอบทุนการศึกษาวันนี้คือ เทอมการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 มีเยาวชนที่ได้รับทุนการศึกษาทั้งสิ้น 25 คน เป็นเงิน 502,100 บาท
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค