สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชาจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาการศึกษาแพทยศาสตร์ และการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์

 

วันนี้ (6 ม.ค.66) ที่ห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารเกษตร สนิทวงศ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา รองศาสตราจารย์นายแพทย์โสภณ นภาธร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้อำนวยการ  โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราช ศาสตราจารย์นายแพทย์อนันต์ ศรีเกียรติขจร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังรองศาสตราจารย์ นายแพทย์เรืองศักดิ์ เลิศขจรสุข รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา พร้อมคณะผู้บริหารร่วม ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาการศึกษาแพทยศาสตร์ และการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย 

ด้วยคณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา  สภากาชาดไทย ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาการศึกษาแพทยศาสตร์ และการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ของประเทศ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางสาธารณสุข ซึ่งจะยังประโยชน์ต่อวงการแพทย์ของไทย และต่อประชาชนไทยโดยรวม ซึ่งการลงนามในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร เพื่อการศึกษาและวิจัย พัฒนาการศึกษาต่อเนื่องแลกเปลี่ยนกิจกรรมด้านวิชาการ อาทิ สัมมนา การประชุมวิชาการ การอบรมระยะสั้น แลกเปลี่ยนวัสดุการวิจัย และสื่อการสอน และ เพื่อการพัฒนาและช่วยเหลือด้านเทคนิคจึงได้มีการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว  เป็นพันธะร่วมกันที่จะผลักดัน  และรับผิดชอบดำเนินการตามหลักการของความร่วมมืออย่างจริงจังและต่อเนื่อง  เพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนไทย

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค