สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ท่าเรือแหลมฉบังจัดพิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 4 โครงการ

 


ที่ห้องประชุม 1 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง ร้อยตำรวจตรีมนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานมอบเงินสนับสนุนโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 4 โครงการ โดยมีผู้แทนสถานศึกษาผู้แทนโรงพยาบาล ประธานชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบังและผู้มีเกียรติ เข้าร่วมมอบเงินสนับสนุนให้กับโครงการด้านความรับผิดชอบทางสังคมทั้ง 4 โครงการ ในทั้งนี้ ซึ่งได้แก่โครงการจัดซื้ออุปกรณ์และสารเคมีในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โครงการห้องสมุดปันความรักเพิ่มความรู้สู่ชุมชน และโครงการพัฒนาทักษะทางดนตรีให้กับนักเรียน
ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นว่าท่าเรือแหลมฉบังได้เล็งเห็นความสำคัญของชุมชนในทุกมุมทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา สังคม และสุขภาพ เพราะเราเชื่อว่าความเข้มแข็งของชุมชนขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายๆ ด้าน ฉะนั้นการเพิ่มโอกาสให้กับชุมชนด้วยการสนับสนุนทางด้านการศึกษา สังคม และสุขภาพ เป็นเรื่องหนึ่งที่ท่าเรือแหลมฉบังให้ความสำคัญและพร้อมที่จะให้การสนับสนุนชุมชน รวมไปถึงหน่วยงานที่ให้บริการทางด้านการแพทย์ให้กับชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง ที่มีส่วนร่วมในการจัดโครงการpaitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค