สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

รพ.พญาไท ศรีราชา จัดฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย นอกเวลาทำการ


โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา จัดฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย นอกเวลาทำการ ประจำปี 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง 

วันนี้ (28 มิ.ย.62) นางหฤทัย สุรินทร์แก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา นำเจ้าหน้าที่และพนักงานทำการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย (นอกเวลาทำการ) โดยการฝึกซ้อมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในมาตรการด้านความปลอดภัยที่ทางโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ซึ่งได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นให้พนักงานที่ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจ สามารถเข้าช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้อย่างปลอดภัย 

โดยสามารถปฏิบัติตามแผนรองรับด้านอัคคีภัย มีความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอย่างถูกต้อง และเพื่อมาตรฐานของโครงสร้างอาคารสูง จึงมีการทดสอบระบบสนับสนุนต่อภาวะฉุกเฉินด้านอัคคีภัยเพื่อให้พร้อมใช้ตลอด 24 ชั่วโมง 

คุณสมนึก คงนมนาน ผู้อำนวยการดับเพลิง เผยว่า การดับเพลิง นอกเวลาทำการโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ในครั้งนี้ ได้จำลองเหตุการณ์ในเวลากลางคืน เกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจร ณ ห้องควบคุมระบบ Chiler ชั้น 13 อาคาร A และมีเพลิงลุกลาม ยากแก่การควบคุมเนื่องจากอยู่ชั้นบนสุดของอาคาร และมีบุคลากรจำกัดในการเข้าช่วยเหลือผู้ป่วย โดยใช้แผนอพยพ ร่วมกับหน่วยงานทีมดับเพลิงเทศบาลเมืองศรีราชา เพื่อเป็นการฟื้นฟูความรู้ความเข้าใจในส่วนของการปฏิบัติด้านความปลอดภัยด้านอัคคีภัย และเป็นการให้ความรู้แก่พนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาทำการ การฝึกซ้อมในครั้งนี้นำไปสู่การวางแผนปรับปรุงให้เหมาะสมกับโรงพยาบาลพญาไทศรีราชาต่อไป


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค