สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ภาคภูมิใจ...นิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้นปี 4 รุ่นที่ 9 รับมอบเสื้อกาวน์ จำนวน 32 คน


ภาคภูมิใจ...นิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้นปี 4 รุ่นที่ 9 รับมอบเสื้อกาวน์  จำนวน 32 คน  เพื่อเป็นกำลังใจให้นิสิตแพทย์ มีความมุ่งมั่นศึกษาหาความรู้ ประสบการณ์ สำเร็จการศึกษาเป็นแพทย์ที่ดีต่อไป 

วันนี้ (24 เม.ย.61) นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานมอบเสื้อกาวน์นิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่  9 จำนวน 32 คน ณ ห้องประชุมลีลาวดี 1 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จฯ, นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี, นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา, นายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา พร้อมแขกผู้มีเกียรติ และผู้ปกครองนิสิตแพทย์ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ 

นายแพทย์ณัฐวุธ ศาสตรวาหา รองผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา กล่าวว่า  โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ได้รับมอบหมายให้เป็นสถาบันหลักในการผลิตแพทย์ชั้นคลินิกในโครงการร่วมผลิตแพทย์ระหว่างโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา กับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีหน้าที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในชั้นก่อนคลินิก คือ ชั้นปีที่ 1-3 และรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในชั้นคลินิก ชั้นปีที่ 4-6 ซึ่งมุ่งเน้นปฏิบัติทักษะทางการแพทย์ โดยปัจจุบันมีนิสิตแพทย์สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตแพทย์ไปแล้ว 6 รุ่นๆ ละ 32 คน 

นายแพทย์ณัฐวุธ กล่าวต่อไปว่า สำหรับการมอบเสื้อกาวน์ในครั้งนี้ เพื่อให้นิสิตแพทย์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเสื้อกาวน์ สีขาว อันเป็นสัญลักษณ์แห่งความดีงามของวิชาชีพแพทย์ และเป็นกำลังใจให้นิสิตแพทย์ มีความมุ่งมั่นศึกษาหาความรู้ ประสบการณ์ เมื่อสำเร็จการศึกษาเป็นแพทย์ที่ดีต่อไปในอนาคต 

ด้านนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี   กล่าวว่า ตนรู้สึกภาคภูมิใจ ที่จังหวัดชลบุรีมีสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพ มีความพร้อมในการผลิตบัณฑิตแพทย์ และถือเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกของภาคตะวันออกที่ผลิตแพทย์ให้กับประเทศชาติ 

“ขอแสดงความยินดีกับนิสิตแพทย์ทุกคน ที่ได้ก้าวผ่านการเรียนในชั้นปีที่ 1 ถึง 3 และหลังจากนี้อีก 3 ปีข้างหน้า นิสิตแพทย์จะพบกับการเรียนการสอนในอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจะมีผู้เจ็บป่วย ร่วมเป็นครู ให้ความรู้ นอกเหนือไปจากคณาจารย์แพทย์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำความรู้ ความสามารถ ไปใช้กับการทำงานในชีวิตจริงต่อไป”  นายภัครธรณ์ กล่าว

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค