สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ทลฉ.จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาท่าเรือแหลมฉบัง ครบรอบ 32 ปี

 

ท่าเรือแหลมฉบังจัดกิจกรรมคล้ายวันสถาปนาท่าเรือแหลมฉบัง ครบรอบ 32 ปี พร้อมมอบทุนอาหารกลางวัน มอบทุนเพื่อผู้ด้อยโอกาส มอบทุนให้กับโรงเรียนรอบ ทลฉ. และมอบทุนการศึกษาให้บุตรหลานพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง 

วันนี้ (19 ม.ค.) นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย เรือเอกกานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง และผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ณ อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง 

โดยในช่วงเช้าได้มีพิธีสงฆ์ ซึ่งคณะผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบังได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พร้อมถวายภัตตาหารเพล และเครื่องปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ จากวัดบางละมุง บริเวณรอบใต้อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง   

โดยนายเกรียงไกร  กล่าวว่า ท่าเรือแหลมฉบัง ได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2534 ที่ถือเป็นปีแรกของการดำเนินงาน ด้วยความอุตสาหะของผู้บริหาร พนักงานท่าเรือแหลมฉบัง รวมถึงความร่วมมือร่วมใจจากภาคเอกชน สายการเดินเรือต่างๆ ผู้ประกอบการขนส่ง ภาคเอกชนและส่วนราชการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่ทำให้วันนี้ท่าเรือแหลมฉบังติดอันดับ 1 ใน 20 ของโลก และวันนี้ท่าเรือแหลมฉบัง ครบรอบ 32 ปี ขอตอบแทนทุกภาคส่วนในฐานะผู้ให้ด้วยการมอบเงินสนับสนุน ดังนี้

คือ 1.มอบทุนเพื่อผู้ด้อยโอกาส “เติมใจให้กัน” เป็นโครงการที่มอบโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้มีการสร้างรายได้ และสร้างคุณค่าในสังคมให้ผู้ด้อยโอกาส โดยมีมูลนิธิที่ท่าเรือแหลมฉบังมอบให้ 7 มูลนิธิ ๆ ละ 40,000 บาท รวมเป็นเงิน 280,000 บาท ประกอบด้วย มูลนิธิคุณพ่อเรย์ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ มูลนิธิสงเคราะห์คนพิการการุณยเวศม์ ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ ครบ 36 พรรษา มูลนิธิสงเคราะห์เด็กชายบางละมุง มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา และโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา

2.โครงการทุนอาหารกลางวัน “เพื่อน้องอิ่มท้อง” เป็นโครงการที่เสริมสร้างด้านโภชนาการในเด็กเล็กวัยก่อนเรียน ให้มีการเติบโตและพัฒนาการที่ดี ได้มอบให้ 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ละ 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 40,000 บาท ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางละมุง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดแหลมฉบัง (กรมการศาสนา)

3.มอบทุนสนับสนุนกิจกรรมการศึกษา “เพื่อดวงดาวน้อย” ให้กับโรงเรียนรอบท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 22 โรงเรียน  4.มอบรางวัลการประกวดคำขวัญ ระดับประถมศึกษาตอนต้น ระดับประถมศึกษาตอนปลาย และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หัวข้อ “32 ปี ท่าเรือแหลมฉบัง “ จำนวน 9 รางวัล 

นอกจากนี้ ยังได้มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงานประจำปี 2566 ที่มีผลการเรียนดี และมีผลการเรียนเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้บุตรพนักงาน ซึ่งท่าเรือแหลมฉบังได้มีการมอบทุนการศึกษาเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี ในทุกลำดับชั้นการศึกษา รวมทั้งสิ้น 64  ทุน

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค