สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา เปิดศูนย์วัคซีน คลินิกเจพาร์ค เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนได้โดยสะดวก

 

วันนี้ (26 ม.ค.66) รศ.นพ.อัษฎา ตียพันธ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์วัคซีน คลินิกเจพาร์ค เพื่อให้บริการดูแลสุขภาพประชาชนทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่นในพื้นที่เมืองศรีราชา รวมถึงนิคมอุตสาหกรรมใกล้เคียง ได้เข้าถึงการบริการฉีดวัคซีนได้สะดวกยิ่งขึ้น ณ สหคลินิกสมิติเวช เจ พาร์คศรีราชา โดยมีผู้บริหาร กลุ่มอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์  บริษัทผู้ผลิตและนำเข้าวัคซีน, ตัวแทนบริษัทประกันชีวิต, กลุ่มโรงเรียน, กลุ่มโรงแรม และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก 

รศ.นพ.อัษฎา ตียพันธ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลา 6 ปี ที่"สหคลินิกสมิติเวช เจ พาร์ค" ได้เปิดให้บริการดูแลสุขภาพประชาชนทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่นในพื้นที่เมืองศรีราชา รวมถึงนิคมอุตสาหกรรมใกล้เคียง ภายใต้แนวคิด "อุ่นใจ ใกล้บ้าน..มาตรฐานสมิติเวช" 

โรงพยาบาลได้มุ่งมั่นพัฒนา การให้บริการทางการแพทย์ให้ทันสมัย เพื่อตอบโจทย์กับเทรนด์ผู้รับบริการในปัจจุบัน ที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพมากขึ้น โดยองค์ประกอบของสุขภาพที่ดีนอกจากการรับประทานอาหารที่ดี การออกกำลังกาย การพักผ่อนที่เพียงพอแล้ว ร่างกายยังต้องมีภูมิคุ้มกันโรคที่ดี ซึ่งภูมิคุ้มกันที่ดีสามารถสร้างได้ด้วยการฉีดวัคซีน เพื่อช่วยในการป้องกันโรคและทำให้ร่างกายมีความแข็งแรงอย่างสม่ำเสมอ สหคลินิกสมิติเวช เจ พาร์ค ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่อง"การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน" จึงถือโอกาสเปีดให้บริการศูนย์วัคชีนคลินิกเจพาร์คอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการให้คำปรึกษาวัคชีนรายบุคคล วัคซีนตามอายุ และวัคซีนปัจจัยเสี่ยง โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ประชาชนชาวศรีราชาได้รับประโยชน์จากการ ฉีดวัคซีน สูงสุดpaitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค