สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

เทศบาลเมืองศรีราชาจัดโครงการอบรม InfoGraphic Presentation เพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์

 

ที่ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลเมืองศรีราชา นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม InfoGraphic Presentation โดยมี นายประภัส  เจริญสันติสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา กล่าวรายงาน 

เนื่องด้วยในปัจจุบันสื่ออินโฟกราฟิก เป็นที่รู้จักและใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งใน เครือข่ายสังคมออนไลน์ และสื่อสาธารณะทั่วไป  Infographic หรือ Information Graphic เป็นการใช้ ภาพหรือกราฟิกซึ่งบ่งชี้ถึงข้อมูล ให้ประมวลผลได้ง่ายขึ้นภายในภาพเดียว เหมาะสำหรับผู้คนในยุคปัจจุบันที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลซับซ้อนมหาศาลในเวลาอันจำกัด อินโฟกราฟิกจึงเป็นเครื่องมือที่นำมาใช้ จัดการกับข้อมูล ตัวเลขและตัวอักษรที่มากมายแล้วสื่อออกมาในรูปแบบกราฟิกที่สวยงามและเข้าใจได้ง่ายขึ้น แต่การจะออกแบบสื่ออินโฟกราฟิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ออกแบบสื่อต้องมีความเข้าใจด้านการจัดการข้อมูลมีเทคนิคในการสรุปเนื้อหาและทักษะด้านการออกแบบ ไม่ว่าจะเป็นด้านการใช้ภาพ ภาพสัญลักษณ์ สีและตัวอักษร เป็นต้น ดังนั้นเทศบาลเมืองศรีราชาจึงได้จัดโครงการอบรมดังกล่าวขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบไปด้วย พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และ พนักงานจ้าง รวมทั้งสิ้นจำนวน 50 คนpaitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค