สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

9 ราชมงคง ขานรับ อว.

 

การประชุมหารือข้อราชการ ระหว่าง ปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสาตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ ที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัยของนักศึกษา” และ “การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตระบบธนาคารหน่วยกิต” เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆณการ ภัณณิพงส์  รองอธิการบดี เข้าร่วมการประชุมหารือข้อราชการ ระหว่าง ปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสะอาด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี และ ประธาน ทปอ.มทร. กล่าวต้อนรับและกล่าววัตถุประสงค์ของการจัดประชุมและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  ณ ห้องประชุม Ballroom ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี ชั้น 7 อาคารบางซื่อจังชั่น ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงจนตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

ในการประชุมครั้งนี้ ยังจัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ จำนวน 2 ฉบับ ประกอบด้วย ความร่วมมือทางด้าน“การลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัยของนักศึกษา” และ ความร่วมมือทางด้าน“การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตระบบธนาคารหน่วยกิต” เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาจากเครือข่ายความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว. ให้เกียรติเป็นสักขีพยายานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวpaitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค