สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ท่าเรือแหลมฉบัง จัดโครงการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ และเอกชน พ.ศ.2562 ท่าเทียบเรือ บี 1 บี 2 บี 3 บี 4 บี 5 และ เอ 5 ท่าเรือแหลมฉบังการสร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Hearing) ครั้งที่ 2

 

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุมเดอะบอลลูม ชั้น 5 โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีทส์ ศรีราชา แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ร้อยตำรวจเอก ธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดการสร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Hearing) ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 ท่าเทียบเรือ บี 1 บี 2 บี3 บี 4 บี 5 และ เอ 5 ท่าเรือแหลมฉบัง โดยมีตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ผู้นำชุมชน กลุ่มประมงชุมชนรอบท่าเรือ 

สืบเนื่องจากสัญญาเช่าโครงการให้เอกชนร่วมลงทุน บริหาร และประกอบการของท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) ประกอบด้วย ท่าเทียบเรือ บี 1 บี 2 บี 3 บี 4 บี 5 และ เอ 5 ใกล้จะสิ้นสุดสัญญา ซึ่งตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 จำเป็นต้องศึกษาแนวทางการดำเนินโครงการที่ให้เอกชนร่วมลงทุน บริหาร และประกอบการ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคม และยุทธศาสตร์ของประเทศ รวมทั้งสอดคล้องกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงของการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ 

ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย จึงได้ว่าจ้างกลุ่มที่ปรึกษา CIFG Consortium ดำเนินการศึกษาทบทวนความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และสิ่งแวดล้อม โดยได้จัดประชุมการสร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Hearing) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมาเพื่อให้ข้อมูลพื้นฐาน รูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน สถานะความพร้อม ความเสี่ยงของโครงการ และความพร้อมของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาได้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาโครงการเป็นอย่างดียิ่ง 

วันนี้จึงได้นำผลการศึกษาความเป็นไปได้ด้านพาณิชย์ ด้านการเงิน ด้านวิศวกรรมและเทคนิค ด้านกฎหมาย ด้านเทคโนโลยี ด้านสิ่งแวดล้อม และข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่างๆ มานำเสนอ พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อการดำเนินโครงการ เพื่อจะได้นำไปแก้ไขและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ตรงตามความต้องการมากที่สุด


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค