สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ โปรดเกล้าฯ สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดบางพระวรวิหาร ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ โปรดเกล้าฯ สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดบางพระวรวิหาร ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมียอดบริจาคสมทบทุนเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเกือบ 1.2 ล้านบาท 

เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้ (18 พ.ย.64) ดร.ฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และประธานกรรมการบริหาร บริษัทในเครือฉวีวรรณกรุ๊ป พร้อมด้วย  นายมนัส เสือเปลี่ยว ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายประทับในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ นาย ธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  นางสาว ฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้ร่วมกับชาวจังหวัดชลบุรี จัดพิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 2564  ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ เพื่ออัญเชิญขึ้นทอดถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดบางพระวรวิหาร 

ทั้งนี้ ดร.ฉวีวรรณ คำพา ได้อัญเชิญองค์ผ้าพระกฐินพระราชทานจากพานแว่นฟ้าหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เดินเข้าสู่พระอุโบสถ โดยมี พระเทพชลธารมุณี เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดบางพระวรวิหาร ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เป็นผู้รับองค์กฐิน ที่มียอดบริจาคสมทบทุนเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาจำนวน 1,200,000 บาท 

ดร.ฉวีวรรณ เผยว่า บริษัทในเครือฉวีวรรณกรุ๊ป และสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ฯ รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ยังความปลาบปลื้มปิติมาสู่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ซึ่งการอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายพระสงฆ์ ณ วัดบางพระวรวิหาร ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

สำหรับวัดบางพระวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 7 ไร่ 1 งาน 40 ตารางวา โดยวัดบางพระตั้งเมื่อ พ.ศ. 2440 แต่สันนิษฐานว่าคงสร้างมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขำ บุนนาค) เป็นแม่กองในการก่อสร้างพระอุโบสถและพระเจดีย์ ปัจจุบันพระอุโบสถหลังเดิมถูกรื้อไปและสร้างหลังใหม่ขึ้นมาแทนในตำแหน่งเดิม และสมัยพระครุวรกัณฑราจารย์ (บู๊ เจริญศรี) เป็นเจ้าอาวาส มีอาจารย์รูปหนึ่งในวัดเป็นผู้มีฝีมือในการก่อสร้าง ได้จัดทำกำแพงแก้วล้อมรอบพระอุโบสถจากของเดิมที่เป็นไม้ พร้อมกับเปลี่ยนช่อฟ้าใบระกา และเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาใหม่ทั้งหมด หลักฐานทางโบราณคดีที่สำคัญ ได้แก่ พระเจดีย์ และ หอสวดมนต์ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งหลังสุด เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2507 ปัจจุบันมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมเปิดสอนpaitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค