สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

มทร.ตะวันออก คว้า 2 รางวัล ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออก ในการเข้าร่วมการแข่งขัน U2T Hackathon 2021 ภูมิภาค ภาคตะวันออก

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเข้าร่วมการแข่งขัน U2T Hackathon (แฮกกาธอน) ภูมิภาค ภาคตะวันออก จัดการแข่งขันขึ้นระหว่าง วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ มทร.ตะวันออก คว้า 2 รางวัล ได้แก่ ทีมกองดินถิ่นดินปืน การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมล้ำๆ ผ่าน ARและทีมเปลือกทุเรียนมีค่า วังหว้า Go Green ทีมที่ชนะระดับภูมิภาคจะได้รับโล่รางวัล เงินรางวัล 50,000 บาท/ทีม เกียรติบัตร และสิทธิ์ในการเข้าร่วมแข่ง HACKATHON (แฮกกาธอน) ระดับประเทศต่อไป.

โดยการแข่งขัน Hackathon (แฮกกาธอน) เป็นแนวความคิดของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) หนึ่งในกิจกรรมการพัฒนาทักษะในโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือ U2T โดยจะเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับการจ้างงานจาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กว่า 60,000 คน มาร่วมระดมความคิดสร้างสรรค์หรือสร้างนวัตกรรมแบบเร่งด่วน หลังจากได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ ตามความต้องการในพื้นที่จริงกว่า 3,000 ตำบล เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้านนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ให้กับพื้นที่และสามารถปฏิบัติได้จริงเป็นรูปธรรม ภายใต้โจทย์ “นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก” ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1.การยกระดับการท่องเที่ยว  2.การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน  3.การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม และ  4.ศิลปวัฒนธรรม  โดยตั้งเป้ามีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 300 ทีม หรือ 2,000 คน และให้สถาบันอุดมศึกษา 8 เครือข่ายทั่วประเทศ จัดการแข่งขันระดับภูมิภาค  ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน Hackathon (แฮกกาธอน) ภูมิภาค ภาคตะวันออก  ประกอบไปด้วย จังหวัดชลบุรี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดตราด จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดระยอง และจังหวัดนครนายก รวมทั้งสิ้น 41 ทีม  โดยจัดการแข่งขันผ่านระบบ Appication Zoompaitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค