สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี 1 มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา

 

ที่ห้องประชุมประดู่แดง โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา นางสาวกรวรรณ เตมียศร รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา ฝ่ายการศึกษา เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา โดยมีนางรัจนา รัตนวารี รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา กล่าววัตถุประสงค์และกล่าวให้การต้อนรับร่วมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี 1เข้าร่วมกิจกรรมทั้งนี้ภายใต้ โครงการกองทุนไฟฟ้าพัฒนาเยาวชน ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า 

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี 1 ซึ่งได้พิจารณาสนับสนุนโครงการฯ มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา ประจำปี 2564 จำนวน 168 ราย รวมเป็นเงิน 626,000 บาท (หกแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่ได้รับทุนการศึกษามีคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตส่งผลถึงการเรียนที่ดีสม่ำเสมอ รวมทั้งเป็นการจัดระบบดูแลช่วยเหลือให้เยาวชนเห็นความสำคัญของการศึกษาในปัจจุบันpaitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค