สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ทำดีต้องชม ! กลุ่มนักศึกษาวิชาทหาร ม.บูรพา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ”

 

ทำดีต้องชม ! กลุ่มนักศึกษาวิชาทหาร  ม.บูรพา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี  เพื่อชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์” ด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดและมอบอาหาร ยารักษาโรคให้กับสุนัขจรจัด ที่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดชั่วคราว ม. บูรพา 

วานนี้ ( 9 ธ.ค.63)  กลุ่มนักศึกษาวิชาทหาร  มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี  เพื่อชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ” ด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด และมอบอาหาร ยารักษาโรคและอุปกรณ์เพื่อสุนัขจรจัด ที่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดชั่วคราว มหาวิทยาลัยบูรพา 

กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน  กองทัพบก  และศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  มณฑลทหารบกที่ 14  ที่กำหนดให้สถานศึกษาวิชาทหารในสังกัด จัดกิจกรรมจิตอาสา ภายใต้โครงการ รด.จิตอาสา “เราทำความดี  เพื่อชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ” เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารเป็นผู้มีจิตอาสา เสียสละเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน 

นอกจากนี้ยังเป็นการฝึกให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในการช่วยกันแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดของมหาวิทยาลัย และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกด้วย
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค