สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

กลุ่มไทยออยล์จับมือร้านค้าชุมชน “ตลาดไทยออยล์กลั่นสุข” กลั่นอาชีพ กลั่นรอยยิ้ม สู่ชุมชน

 

ผู้บริหารกลุ่มไทยออยล์  เปิดโครงการ “ตลาดไทยออยล์กลั่นสุข” กลั่นอาชีพ กลั่นรอยยิ้ม สู่ชุมชน  ณ อาคารสัฏฐิวรรษวิรุฬห์ ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2563    

เมื่อเร็วๆ นี้ (8 ธ.ค. 63)  คุณวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิด “ตลาดไทยออยล์กลั่นสุข” กลั่นอาชีพ กลั่นรอยยิ้ม สู่ชุมชน ณ บริเวณอาคารสัฏฐิวรรษวิรุฬห์ สำนักงานโรงกลั่น อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าชุมชนในพื้นที่ชลบุรีและทั่วประเทศ เป็นการส่งเสริมสินค้าที่มีอัตลักษณ์ สร้างอาชีพและรายได้สู่ชุมชนอันเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 

คุณอรรจน์ วิสุทธิถาวรวงศ์ ผู้จัดการกิจการเพื่อสังคม กล่าวว่า กลุ่มไทยออยล์ ได้ดำเนินธุรกิจมากว่า 59 ปี ด้วยการ สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตด้วยพลังงาน และเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืน โดยดำเนินพันธกิจที่เชื่อมโยงกับธุรกิจด้วยการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้มีส่วนได้เสียและมอบผลตอบแทนที่ยั่งยืนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีและโครงสร้างธุรกิจที่แข็งแกร่ง ภายใต้การ บริหารจัดการชั้นแนวหน้าและความรับผิดชอบด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้ง ยังมีเจตนารมณ์ที่จะดำเนิน ธุรกิจด้วยความ รับผิดชอบ ต่อสังคม ตลอดจนชุมชนในพื้นที่ที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจเพื่อเชื่อมโยงคุณค่าสู่สังคม 
  
และจากสถานการณ์การโควิด-19 ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปี 2563 ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อประเทศในหลากหลายมิติ รวมถึงเศรษฐกิจฐานราก ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ริเริ่มโครงการ “ตลาดไทยออยล์กลั่นสุข” กลั่นอาชีพ กลั่นรอยยิ้ม สู่ชุมชน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้สู่ชุมชนอันเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากผ่านกลไกของตลาดชุมชนและเพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน

โดยใช้พื้นที่ด้านนอกอาคารสัฏฐิวรรษวิรุฬห์ในการจัดกิจกรรม เพื่อเป็นช่องทางในการจำหน่ายสินค้า อาทิ สินค้า OTOP, วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ รวมถึงร้านค้าในชลบุรีและจากทั่วประเทศ รวม 18 ร้านค้า โดยวางแผนเปิดโครงการครั้งที่ 1 เป็นการนำร่องระหว่าง วันที่ 8-9 ธันวาคม 2563

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค