สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ม.บูรพา จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รด.จิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

เมื่อวันที่ 30 ก.ค.ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดกิจกรรมเทินทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รด.จิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 เพื่อเสริมสร้างให้นิสิตเป็นผู้มีจิตสำนึก ความรักชาติ เสียสละ มีจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคม 

เพื่อให้นิสิตเป็นผู้มีความรู้ และความเข้าใจตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด เสริมสร้างให้เป็นผู้นำเยาวชนในการรณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติดในชุมชนแวดล้อม และสถานศึกษาของตนเอง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกวิทย์ โทปุรินทร์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนำนิสิต รด.จิตอาสา ปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดโดยรอบมหาวิทยาลัยฯ ทาสีป้ายและทาสีรั้ว รวมทั้งปลูกต้นรวงผึ้งจำนวน 10 ต้น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 300 คน