สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เตรียมจัดงานสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา ปีที่ 25 และเกษตรศรีราชาแฟร์ ครั้งที่ 15


วันนี้ (6 ส.ค.63) ผศ.น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา พร้อมด้วย ผศ.ดร.เกวลิน มะลิ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมวิจัยและบริการวิชาการ ได้ร่วมกันแถลงถึงความพร้อมของการจัดงานสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา ปีที่ 25 และเกษตรศรีราชาแฟร์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 21-30 ส.ค.นี้ว่า ในส่วนของพิธีเปิดงานนอกจากจะได้รับเกียรติจาก นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม แล้วยังจะมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยฯ การจัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนิสิตวิทยาเขตศรีราชา การเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมสมัยใหม่และงานวิจัยรวมถึงงานบริการด้านวิชาการที่ยกระดับการพัฒนาการเกษตรในอนาคต การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และความสามารถของนักเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออก
นอกจากนั้นยังจะมีการเปิดร้านจำหน่ายสินค้าดีมีคุณภาพมากกว่า 600 ร้านค้า ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับ เช่น พืชตระกูลเฟิร์น, ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง, พันธุ์ไม้ผลสายพันธุ์ใหม่ สายพันธุ์หายาก, อุปกรณ์การเกษตรและปุ๋ย, เครื่องสีข้าวไร้แกลบ, สัตว์เลี้ยง, สินค้าอุปโภคและสินค้า OTOP, ผลิตผลการเกษตร เช่น มะขามหวานเพชรบูรณ์ ผักปลอดสารพิษ สินค้าเทคโนโลยี เช่น เครื่องกรองน้ำ เครื่องฟอกอากาศ ฯลฯ
ส่วนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จะเป็นไปอย่างเคร่งครัด อาทิ การกำหนดให้ผู้ประกอบการทุกรายสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ให้บริการ,ผู้ประกอบการที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ต้องจัดทำฉากกั้นระหว่างสินค้ากับผู้รับบริการ,ผู้ประกอบการต้องผ่านการคัดกรองเช่นเดียวกับผู้เที่ยวงาน ,การกำหนดจุด คัดกรองทางเข้า-ออกบริเวณงาน 4 จุด ตั้งแต่เวลา 08.00-22.00 น. ฯลฯ
อนึ่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เป็นวิทยาเขตแห่งที่ 3 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เริ่มดำเนินการด้านการเรียนการสอนครั้งแรก ตั้งแต่ภาคต้นปีการศึกษา 2539 ปัจจุบันมีจำนวนนิสิตทั้งสิ้น 11,000 คน ใน 5 คณะวิชา ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา, คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ, คณะวิทยาศาสตร์, คณะวิทยาการจัดการ และคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา โดยมุ่งเน้นผลิตกำลังคนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ EEC การพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ซึ่งทุกวันที่ 26 สิงหาคม ของทุกปีถือเป็นวันสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา และในวันที่ 26 ส.ค.นี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ยังจะก้าวเข้าสู่ปีที่ 25 ของการสถาปนาวิทยาเขตศรีราชาอีกด้วย
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค