สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

กลุ่มบริษัทยูนิไทย จัดกิจกรรมเพื่อสังคม “ยูนิไทย ปันน้ำใจสู่ชุมชน สู้ภัยโควิด-19” มอบถุงยังชีพ ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ในชุมชนบางเสาธง จ.สมุทรปราการ


กลุ่มบริษัทยูนิไทย จัดกิจกรรมเพื่อสังคม “ยูนิไทย ปันน้ำใจสู่ชุมชน สู้ภัยโควิด-19” มอบถุงยังชีพ ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ในชุมชนบางเสาธง จ.สมุทรปราการ 

นายไพรัตน์  ทิวากรพรรณราย กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท ยูนิไทย พร้อมด้วย นายชิรพงค์ ก่อกิจสัมมากุล ผู้อำนวยการฝ่ายชิปปิ้งและโลจิสติคส์ บริษัท ยูไนเต็ด ไทย โลจิสติคส์ จำกัด และ บริษัท ยูไนเต็ด ไทย คลังสินค้า จำกัด นำทีมพนักงานยูนิไทยคลังสินค้า มอบถุงยังชีพข้าวสาร อาหารแห้งและน้ำดื่ม ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตชุมชนบางเสาธง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ในโครงการ “ยูนิไทย ปันน้ำใจสู่ชุมชน สู้ภัยโควิด-19” กลุ่มบริษัทยูนิไทย ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน และช่วยบรรเทาความดือดร้อนให้คนในชุมชนใกล้เคียงยูนิไทยคลังสินค้า ผ่านพ้นวิกฤติจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 

ภายในงานได้รับเกียรติจากอาจารย์สุพจน์ แก้ววิลัย  ครูชำนาญการระดับ 9 โรงเรียนวัดบัวโรย พระครูปลัดวิสุทธิ์นริสสโร(ดร.) เจ้าอาวาสวัดบัวโรย และผู้ใหญ่บ้านจาก 3 ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยพิธีมอบถุงยังชีพได้มีการกำกับดูแลการเว้นระยะห่างทางสังคมตามหลัก "Social Distancing" และถือปฏิบัติตามหลักการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด-19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยมีประชาชนในพื้นที่ชุมชนบางเสาธงและชุมชนใกล้เคียงทั้งหมด 3 ชุมชน เดินทางมารับมอบถุงยังชีพ ณ โรงเรียนวัดบัวโรย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ