สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

กลุ่มไทยออยล์ จับมือพันธมิตรและชุมชนรอบโรงกลั่น จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาสามัคคีประจำปี 2563 ภายใต้การคัดกรองและเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด


นายสาวิตร จิตรประวัติ ผู้จัดการบริหารงานชุมชน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เผยว่า ในวันที่ 5-6 กรกฎาคม ที่จะถึงนี้ เป็นวันสำคัญทางศาสนา คือ วันอาฬสาหบูชา และวันเข้าพรรษา ทางกลุ่มไทยออยล์จึงได้จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาสามัคคีขึ้น โดย ร่วมกับ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยโตไกคาร์บอน โปรดักท์ จำกัด พร้อมด้วย 10 ชุมชนรอบโรงกลั่น 

โดยกิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมส่งเสริมงานด้านศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม ซึ่งกลุ่มไทยออยล์ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7  ซึ่งในแต่ละปี บริษัทฯ ได้ร่วมกันจัดพิธีหล่อเทียนพรรษาสามัคคี 10 ชุมชนขึ้น เพื่อนำไปถวายวัดในชุมชนทั้ง 10 ชุมชน ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อเป็นการจรรโลงพุทธศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ แต่เนื่องจากปีนี้ มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 กลุ่มไทยออยล์ จึงได้มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรม โดยให้ชาวชุมชน พนักงาน รวมถึงประชาชนทั่วไปที่มีจิตศรัทธา ได้ทยอยเข้ามาหล่อเทียนพรรษาที่ศูนย์สุขภาพและการเรียนรู้กลุ่มไทยออยล์เพื่อชุมชน เป็นเวลากว่า 2 อาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 10 – 26 มิ.ย. 63 เพื่อลดความแออัด และจัดให้มีการคัดกรองและเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด เพื่อลดการแพร่ระบาดของไวรัส Covid – 19  โดยจะนำเทียนที่ประชาชนร่วมใจกันหล่อนี้ไปมอบให้แก่วัดในชุมชนในวันที่ 3 ก.ค.63 เพื่อให้ทางวัดได้ใช้ประโยชน์ในช่วงเข้าพรรษาต่อไป