สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

สนง.นิคมฯ แหลมฉบัง ร่วมกับสถานประกอบการ บริจาคเงินซ่อมแซมบันได ให้กับโรงเรียนวัดแหลมฉบัง


สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ร่วมกับสถานประกอบการ ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง บริจาคเงิน ซ่อมแซมบันได ให้กับโรงเรียนวัดแหลมฉบัง จำนวนเงิน 30,000 บาท
ที่โรงเรียนวัดแหลมฉบัง นายมานิต อินเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง เป็นผู้แทนผู้ประกอบการมอบเงินสนับสนุนเพื่อการซ่อมแซมอาคารเรียน ที่ชำรุดโดยต้องซ่อมแซมเร่งด่วนเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน จำนวนเงิน 30,000 บาท ให้แก่โรงเรียนวัดแหลมฉบัง โดยมี นางสาวเพ็ญแข เสริมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมฉบัง และ นายอัมพร คชรัตน์ ประธานชุมชนบ้านแหลมฉบัง เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนวัดแหลมฉบัง
นายมานิต อินเมฆ กล่าวว่าทางผู้ประกอบได้มีจิตศรัทธาและได้มอบเงินสนับสนุนเพื่อการซ่อมแซมอาคารเรียน ที่ชำรุด และบันไดที่มีการชำรุดทรุดโทรม เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน เตรียมความพร้อมที่ทางโรงเรียนจะเปิด การเรียนการสอนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563