สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

กลุ่มไทยออยล์ ให้การสนับน้ำประปาสำหรับการให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขแก่ผู้ป่วยที่เข้ามาใช้บริการของโรงพยาบาลแหลมฉบัง หลังจากประสบภาวะภัยแล้ง


นายเลอเลิศ อมรสังข์ ผู้จัดการประชาสัมพันธ์โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ เผยว่า ทางกลุ่มไทยออยล์ ได้รับการประสานงานจากทางโรงพยาบาลแหลมฉบัง เพื่อขอรับสนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ำสำหรับการให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขแก่ผู้ป่วยที่เข้ามาใช้บริการของโรงพยาบาลฯ เนื่องจากปัจจุบันการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบังได้มีมาตรการปรับลดแรงดันน้ำประปาในพื้นที่
เพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำดิบให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่ในช่วงสถานการณ์ภัยแล้งที่กำลังประสบปัญหาอยู่ในขณะนี้ ทำให้โรงพยาบาลประสบปัญหาขาดแคลนน้ำประปาสำหรับใช้ในการบริการทางการแพทย์และผู้ป่วย ทางกลุ่มไทยออลย์ซึ่งได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวของทางโรงพยาบาล ที่จะต้องดูและรับผิดชอบประชาชนในพื้นที่ จึงได้ให้การสนับสนุนน้ำประปา ให้แก่โรงพยาบาลแหลมฉบัง เป็นการบรรเทาความเดือดร้อน จำนวน 30 คิว/วัน เป็นระยะเวลา 30 วัน โดยเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2563 จน ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2563 ที่ที่ผ่านมา

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค