สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

เมืองศรีราชาจัดพิธีกองข้าวบวงสรวง ตามประเพณี และความเชื่อที่สืบต่อกันมา


ที่สวนสุขภาพเทศบาลเมืองศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมพิธีกรรมกองข้าวบวงสรวง ตามประเพณีที่จัดขึ้นทุกวันที่ 21 เมษายน ของทุกปี ตามประเพณีกองข้าว มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม                ของชาติ ซึ่งเป็นการเซ่นไหว้ดวงวิญญาณต่างๆ อันได้แก่ เจ้าที่เจ้าทาง เจ้าป่า เจ้าเขา เจ้าทะเล ผีสาง นางไม้ รุกขเทวดา ฯลฯ เพื่อดวงวิญญาณเหล่านั้นจะได้พึงพอใจไม่มารบกวนและช่วย ปกปักรักษา คุ้มครองป้องกันทุกข์โรคภัย และภยันตราย ไม่ให้มากล้ำกลาย บ้านเมืองจะได้ร่มเย็นเป็นสุข ทำมาหากินสะดวกสบาย มั่งคั่งสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทอง และสุขภาพอนามัย อันเป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมาแต่โบราณของชาวศรีราชา 

โดยในปีนี้ทางเทศบาลได้ประกาศยกเลิกการจัดงาน เพราะเกิดสถานการณ์การแพร่การจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 และในการจัดพิธีบวงสรวงผู้เข้าร่วม ก็สวมหน้ากากอนามัย และจัดระเบียบเรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 ด้วยpaitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค